Βασιλικό διάταγμα 5/9/56 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το ποσοστό καλύψεως των οικοπέδων, εφ' ων επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παθόντος κατασκευή στοών, αυξάνεται κατά 5% του όλου εμβαδού του οικοπέδου.

 

2. Εις τα γωνιαία οικόπεδα, εφ' ων επιβάλλεται κατά τις διατάξεις του παρόντος ή κατασκευή στοών, ο πρώτος εν εσοχή όροφος προωθείται μέχρι της προσόψεως, προωθούμενων αντιστοίχως και των τυχόν υπερκειμένων τούτου εν εσοχή ορόφων.

 

Η προώθηση αυτή των σε εσοχή ορόφων, ισχύει δια αμφότερα τα πρόσωπα του γωνιαίου οικοπέδου, έστω και εάν έχει επιβληθεί στοά κατά το ένα μόνο πρόσωπο αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του από 06-10-1961 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 125/Δ/1961).

 

3. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου 2 δεν έχουν εφαρμογή επί περιπτώσεων ανέγερσης οικοδομών σε θέσεις, δι' ας τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη και αριθμός ορόφων των οικοδομών κατά την πρόσοψη έχουν καθορισθεί ειδικώς, ως αφορώντα σε ειδικές θέσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με το άρθρο 2 του από 28-07-1964 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 122/Δ/1964).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.