Βασιλικό διάταγμα 657/70

ΒΔ 657/1970: Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου παρά Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 657/1970: Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου παρά Υπομηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών, (ΦΕΚ 227/Α/1970), 24-10-1970.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τον νόμο 6422/1934 περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού.

 

2. Το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4564/1966 περί κυρώσεως πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου και αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περί ρυθμίσεως θεμάτων των Δημοσίων Σχολών Υπομηχανικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 294/1990 γνωμοδότηση του παρά του Υπουργείου Βιομηχανίας Τεχνικού Συμβουλίου.

 

4. Τις υπ' αριθμούς 1 - 9 πράξεις του δια των υπ' αριθμών 2516/1968 και 59252/Υ.176/1968 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συσταθέντος Συμβουλίου καθορισμού επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών, του προβλεπομένου υπό της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ως άνω υπ' αριθμού [Ν] 4564/1966 νομοθετικού διατάγματος και

 

5. Την υπ' αριθμόν 609/1970 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Ημετέρων επί της Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας Υπουργών,αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

 

Εις τον Ημέτερο επί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος βασιλικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 10-10-1970

 

Εν Ονόματι του Βασιλέως

 

Ο Αντιβασιλεύς

 

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.