Βασιλικό διάταγμα 6/10/61 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των ρυμοτομικών σχεδίων Αθηνών και Ζωγράφου (Αττικής), την επιβολή στοών και αποτμήσεων εις τα ως άνω ρυμοτομικά σχέδια ως και την τροποποίηση και κατάργηση στοών και αποτμήσεων εις οδούς και πλατείας των αυτών ρυμοτομικών σχεδίων επιβληθεισών δια του από 05-09-1956 βασιλικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του σχεδίου Αθηνών και κατασκευής στοών (ΦΕΚ 808/Α/1956), ως εμφαίνεται εις τα υπό του Γενικού Διευθυντού των Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων τεθεωρημένα δια της υπ' αριθμόν Ε25525/1961 πράξεως αυτού σχετικά 41 πρωτότυπα διαγράμματα (πινακίδες 352, 432, 448, 489, 491, 493, 494, 508, 509, 510, 541, 512, 528, 529, 530, 531, 532, 633, 537, 538, 550, 551, 552, 556, 557, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 587, 590, 591, 592, 611, 612, 654, 655 και 732 υπό κλίμακα 1:500, των οποίων συνοπτικά αντίτυπα δημοσιεύονται κατωτέρω.

 

bd.6.10.61.1

bd.6.10.61.2

bd.6.10.61.3Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.