Βασιλικό διάταγμα 6/10/61 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα μετά την τη δημοσίευσή του.

 

2. Επί μελετών οικοδομών υποβαλλομένων αρμοδίως από της δημοσιεύσεως του παρόντος, μέχρι της ισχύος αυτού, δέον να επιβάλλεται όπως ή διάταξις του φέροντος οργανισμού του κτιρίου τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να είναι τεχνικώς εφικτή ή μελλοντική κατασκευή της στοάς.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.