Βασιλικό διάταγμα 7/8/67d

ΒΔ 07-08-1967: Περί εγκαταστάσεων προς παραθερισμό


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 07-08-1967: Περί εγκαταστάσεων προς παραθερισμό, (ΦΕΚ 101/Δ/1967), 14-08-1967.

 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς Των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

Το άρθρο 17 του νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως τούτο αντικαταστάθηκε υπό την παράγραφο 6 του άρθρου μόνου του δια του άρθρου 1 του νόμου 3976/1929 κυρωθέντος από 03-12-1925 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 406/Α/1925), το άρθρο 85Α του αυτού νομοθετικού διατάγματος της 17-07-1923 και την υπ' αριθμόν 374/1967 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Εις τον ημέτερο επί των Δημοσίων Έργων Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 07-08-1967

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με το άρθρο 3 του από 29-08-1996 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1032/Δ/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.