Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων στο κατά πτέρυγες οικοδομικό σύστημα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εις το κατά πτέρυγας οικοδομικό σύστημα εφ' όσον ειδικώς δεν ορίζεται άλλως, τα κτίρια δύνανται να τοποθετηθούν εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, επιδιωκόμενης πάντως κατά το δυνατόν, αναλόγως προς τις λειτουργικές ανάγκες των αγροτικών ιδίως εγκαταστάσεων, ενότητος των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου (Σχήμα 27).

 

bd.9.8.55.27

Σχήμα 27: Οικόπεδο α-β-γ-δ-α: (ε-ζ-η-θ-ε)≥30%(α-β-γ-δ-α)

Οικόπεδο ο-τ-σ-ξ-ο: (ι-ξ-μ-ν-λ-κ-ι)+(Π-ρ-σ-ο-Π)≤70%(ο-τ-σ-ξ-δ)

Α≥0.70 m, Β≥1.00 m

 

2. Εις το εν λόγω οικοδομικό σύστημα τα διάφορα κτίρια πρέπει είτε να φθάνουν μέχρι των ορίων του οικοπέδου είτε, εφ' όσον αφίστανται αυτών, ή τοιαύτη απόστασις να μη είναι μικρότερα του 1 m, οι δε μεταξύ των όψεων των κτιρίων του αυτού οικοπέδου αποστάσεις, εφ' όσον τυχόν τηρούνται τοιαύτες, να μη είναι μικρότερες των 0,70 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.