Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Ελάχιστες αποστάσεις σε περιπτώσεις προαιρετικών ακάλυπτων χώρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εφόσον μεταξύ του οπισθίου η των πλαγίων ορίων του οικοπέδου οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος και της αντιστοίχου οπίσθιας ή πλαγίας όψεως οιασδήποτε οικοδομής (είτε κυρίας, είτε εσωτερικής, είτε βοηθητικού παραρτήματος κ.λ.π.), τηρείται τυχόν προαιρετικώς ακάλυπτος χώρος επιβάλλεται όπως ή ελαχίστη τοιαύτη απόστασις μεταξύ του ορίου του οικοπέδου και της αντιστοίχου όψεως της οικοδομής κατά την στενότερη θέσιν μη είναι μικρότερα του 1.00 m.

 

Ωσαύτως οι μεταξύ των όψεων οιωνδήποτε οικοδομημάτων επί του ίδιου οικοπέδου οιουδήποτε οικοδομικού συστήματος αφιέμενοι τυχόν προαιρετικώς ακάλυπτοι χώροι, δεν επιτρέπεται να έχουν πλάτος μικρότερο των 0,70 m μεταξύ των όψεων των οικοδομημάτων κατά την στενότερη θέσιν. Οι ως άνω ελάχιστες αποστάσεις ισχύουν μόνον εφ' όσον εξ άλλων διατάξεων δεν ορίζονται μεγαλύτερες τοιαύτες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.