Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τοίχοι, δώματα, ισόγεια, υπόγεια


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εξωτερικοί τοίχοι των οικοδομών, ήτοι οι εις άμεση επαφή με την ατμόσφαιρα ευρισκόμενοι, δέον ασχέτως της στατικής αντοχής αυτών, να έχουν το αναγκαίο πάχος και τον κατάλληλη τρόπον κατασκευής ώστε να προφυλάσσουν επαρκώς το εσωτερικόν των οικοδομών από των ατμοσφαιρικών επιδράσεων, κατά τις ειδικές συναφείς διατάξεις (άρθρο 48).

 

Εις ευτελή κτίσματα μονώροφα, εις χώρους βοηθητικής χρήσεως των λοιπών οικοδομών και εις βοηθητικά παραρτήματα επιτρέπεται και πάχος τοίχου μικρότερο.

 

2. Τα δώματα (ταράτσες), υπό τα όποια υπάρχουν χώροι παραμονής ανθρώπων, εφ' όσον εκ κατασκευής δεν είναι επαρκώς υδατοστεγή και δυσθερμαγωγά, πρέπει να καλύπτονται δια στρώματος επαρκούς μονωτικής ικανότητος από της υγρασίας και της θερμότητας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 127 του 8/1973 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 124/Α/1973).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.