Βασιλικό διάταγμα 9/8/55 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Πρωτεύουσες κ.λ.π. αρτηρίες - Ζώνες της πόλης ή κώμης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρωτεύουσες αρτηρίες, καλούνται οι χαρακτηριζόμενες υπό του εγκεκριμένου σχεδίου οδοί ως εξυπηρετούσες τις γενικότερες συγκοινωνιακός ανάγκες της πόλεως.

 

Δευτερεύουσες αρτηρίες καλούνται οι χαρακτηριζόμενοι υπό του εγκεκριμένου σχεδίου οδοί ως εξυπηρετούσες γενικότερες συγκοινωνιακός ανάγκες τμημάτων μόνον της πόλεως ή κώμης.

 

Οδοί τοπικής σημασίας καλούνται οι στο εγκεκριμένο σχέδιο εμφανιζόμενες ως εξυπηρετούσες κυρίως τα περί αυτές κτίρια και ουχί γενικότερα τινά διαβατική κίνηση.

 

2. Πλάτος οδού κατά τι σημείον του άξονος αυτής καλείται ή κατά το σημείον τούτο ελαχίστη μεταξύ των εκατέρωθεν ρυμοτομικών γραμμών απόστασις.

 

3. Κεντρικά τμήματα της πόλεως ή κώμης καλούνται οι περιοχές εις τις όποιας συγκεντρώνονται εντατικότερα οι εγκαταστάσεις αστικής εργασίας και ή εν γένει οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλεως ή κώμης.

 

Ζώνη διοικήσεως ή διοικητικό κέντρον καλείται ειδικότερα ή περιοχή ένθα συγκεντρώνονται κτίρια της διοικήσεως.

 

Ζώνες εμπορίου ή εμπορικά τμήματα καλούνται ειδικότερα οι περιοχές ένθα συγκεντρώνονται εντατικότερα καταστήματα ή εγκαταστάσεις εμπορίου.

 

4. Ζώνες βιοτεχνικοί ή βιοτεχνικά τμήματα καλούνται οι περιοχές ένθα συγκεντρώνονται εντατικότερα καταστήματα βιοτεχνίας.

 

5. Βιομηχανικές ζώνες ή τμήματα καλούνται οι περιοχές ένθα συγκεντρώνονται οι βιομηχανικοί εγκαταστάσεις.

 

6. Αστικές ζώνες, ή τμήματα καλούνται οι περιοχές των κατοικιών ένθα επικρατεί το συνεχές οικοδομικό σύστημα και ανώτερος συντελεστής εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων.

 

7. Εξοχικές ζώνες ή τμήματα της πόλεως ή κώμης καλούνται οι περιοχές των κατοικιών ένθα επικρατούν οικοδομές μετά κήπων ή μεγάλων αυλών και κατώτερος συντελεστής εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων.

 

8. Ζώνες ημιαγροτικής εκμεταλλεύσεως καλούνται οι περιοχές, ων οι κάτοικοι στηρίζουν την οικονομία των και εις την αγροτική εκμετάλλευση του κλήρου των (επί πλέον του αστικού επαγγέλματος αυτών) και εις ας ο συντελεστής οικοδομικής εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων είναι ιδιαιτέρως μικρός.

 

9. Ζώνες αγροτικής εκμεταλλεύσεως. καλούνται περιοχές κείμενοι έκτος των οικισμών, ων επιτρέπεται κατ' αρχήν μόνον ή αγροτική εκμετάλλευσις, της σε αυτές ανεγέρσεως κτιρίων υποκείμενης εις ειδικούς όρους και περιορισμούς κατά τις περί οικοδομήσεως έκτος των πόλεων ή κωμών σχετικές διατάξεις.

 

10. Ζώνες ακατάλληλοι προς ανοικοδόμηση καλούνται περιοχές ενιαίες εκτεταμένοι κατά το μάλλον ή ήττον και ανοικοδόμητοι ή αραιά οικοδομημένες, κείμενες μεν εντός του οικισμού, αλλά ακατάλληλοι προς ανοικοδόμηση κατά το οικείον σχέδιον οικισμού εκ τεχνικών, ή υγιεινών ή οικονομικών λόγων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.