Κανονισμός 2008/213 - Άρθρο p3

Παράρτημα III: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της NACE ΑΝΑΘ. 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Παράρτημα III: Πίνακας αντιστοιχίας μεταξύ του CPV και της NACE ΑΝΑΘ. 1

 

NACE Αναθεώρηση 1 Τίτλος ΣΤ - Κατασκευές | CPV |

 

Τμήμα | Ομάδα | Τάξη | Περιγραφή | Κωδικός CPV | Περιγραφή |

 

45 | | | Κατασκευές | 45000000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες |

 

| 45.1 | | Προετοιμασία εργοταξίου | 45100000-8 | Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων |

 

| | 45.11 | Κατεδάφιση κτιρίων και εκτέλεση χωματουργικών εργασιών | 45110000-1 | Εργασίες κατεδάφισης και αποξήλωσης εγκαταστάσεων κτιρίων και εργασίες μετακίνησης γαιών |

 

| | | | 45111000-8 | Εργασίες κατεδάφισης, διευθέτησης και εκκαθάρισης εργοταξίου |

 

| | | | 45111100-9 | Εργασίες κατεδάφισης |

 

| | | | 45111200-0 | Εργασίες διευθέτησης και εκκαθάρισης εργοταξίου |

 

| | | | 45111210-3 | Εργασίες ανατίναξης και εκβραχισμού |

 

| | | | 45111211-0 | Εργασίες ανατίναξης |

 

| | | | 45111212-7 | Εργασίες εκβραχισμού |

 

| | | | 45111213-4 | Εργασίες εκκαθάρισης εργοταξίου |

 

| | | | 45111214-1 | Εργασίες εκκαθάρισης δια εκρήξεων |

 

| | | | 45111220-6 | Εργασίες απομάκρυνσης μπάζων |

 

| | | | 45111230-9 | Εργασίες σταθεροποίησης εδάφους |

 

| | | | 45111240-2 | Εργασίες αποστράγγισης εδάφους |

 

| | | | 45111250-5 | Εργασίες εδαφολογικών ερευνών |

 

| | | | 45111260-8 | Εργασίες προπαρασκευής εργοταξίων για ορυχεία |

 

| | | | 45111290-7 | Προπαρασκευαστικές εργασίες για την παροχή υπηρεσιών |

 

| | | | 45111291-4 | Εργασίες αξιοποίησης περιοχής |

 

| | | | 45111300-1 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης |

 

| | | | 45111310-4 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης για στρατιωτικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45111320-7 | Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης για εγκαταστάσεις ασφαλείας |

 

| | | | 45112000-5 | Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών |

 

| | | | 45112100-6 | Εργασίες διάνοιξης τάφρων |

 

| | | | 45112200-7 | Εργασίες αφαίρεσης μολυσμένου εδάφους |

 

| | | | 45112210-0 | Εργασίες αφαίρεσης μολυσμένου επιφανειακού εδάφους |

 

| | | | 45112300-8 | Εργασίες προσχώσεων και αξιοποίησης εκτάσεων γης |

 

| | | | 45112310-1 | Εργασίες προσχώσεων |

 

| | | | 45112320-4 | Εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων γης |

 

| | | | 45112330-7 | Εργασίες αποκατάστασης περιοχής |

 

| | | | 45112340-0 | Εργασίες απορρύπανσης εδάφους |

 

| | | | 45112350-3 | Αποκατάσταση χώρου απόθεσης απορριμμάτων |

 

| | | | 45112360-6 | Υπηρεσίες αποκατάστασης εδαφών |

 

| | | | 45112400-9 | Εργασίες εκσκαφών |

 

| | | | 45112410-2 | Εργασίες εκσκαφής τάφων |

 

| | | | 45112420-5 | Εργασίες εκσκαφής θεμελίων |

 

| | | | 45112440-1 | Βαθμίδωση λόφων |

 

| | | | 45112441-8 | Εργασίες σχηματισμού βαθμίδων |

 

| | | | 45112450-4 | Εργασίες εκσκαφής αρχαιολογικών χώρων |

 

| | | | 45112500-0 | Εργασίες μετακίνησης γαιών |

 

| | | | 45112600-1 | Εργασίες αφαίρεσης και πλήρωσης γαιών |

 

| | | | 45112700-2 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου |

 

| | | | 45112710-5 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για χώρους πρασίνου |

 

| | | | 45112711-2 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα |

 

| | | | 45112712-9 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους |

 

| | | | 45112713-6 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κήπους δωμάτων |

 

| | | | 45112714-3 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για νεκροταφεία |

 

| | | | 45112720-8 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα αθλητισμού και χώρους αναψυχής |

 

| | | | 45112721-5 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για γήπεδα γκολφ |

 

| | | | 45112722-2 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για κέντρα ιππασίας |

 

| | | | 45112723-9 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για παιχνιδότοπους |

 

| | | | 45112730-1 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για οδούς και αυτοκινητοδρόμους |

 

| | | | 45112740-4 | Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για αεροδρόμια |

 

| | | | 45113000-2 | Εργασίες εργοταξίου |

 

| | 45.12 | Δοκιμαστικές γεωτρήσεις | 45120000-4 | Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις |

 

| | | | 45121000-1 | Δοκιμαστικές διατρήσεις |

 

| | | | 45122000-8 | Δοκιμαστικές γεωτρήσεις |

 

| 45.2 | | Κατασκευή πλήρων κτιρίων και τεχνικών έργων ή μερών τους έργα πολιτικού μηχανικού | 45200000-9 | Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού |

 

| | 45.21 | Κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων πολιτικού μηχανικού | 45210000-2 | Εργασίες κατασκευής κτιρίων |

 

| | | | 45211000-9 | Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες και μονοκατοικίες |

 

| | | | 45211100-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κατοικίες |

 

| | | | 45211200-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα υπερηλίκων με φύλακα |

 

| | | | 45211300-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σπίτια |

 

| | | | 45211310-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για λουτρά |

 

| | | | 45211320-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για βεράντες |

 

| | | | 45211340-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για πολυκατοικίες |

 

| | | | 45211341-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για διαμερίσματα |

 

| | | | 45211350-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για πολυλειτουργικά κτίρια |

 

| | | | 45211360-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανάπτυξη αστικής περιοχής |

 

| | | | 45211370-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για σάουνες |

 

| | | | 45212000-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, στέγασης και εστιατορίων |

 

| | | | 45212100-7 | Κατασκευή εγκαταστάσεων χώρων ψυχαγωγίας |

 

| | | | 45212110-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα αναψυχής |

 

| | | | 45212120-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγικών εκδηλώσεων |

 

| | | | 45212130-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για πάρκα ψυχαγωγίας |

 

| | | | 45212140-9 | Εγκατάσταση αναψυχής |

 

| | | | 45212150-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κινηματογράφους |

 

| | | | 45212160-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για καζίνο |

 

| | | | 45212170-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ψυχαγωγίας |

 

| | | | 45212171-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα ψυχαγωγίας |

 

| | | | 45212172-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα αναψυχής |

 

| | | | 45212180-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για γραφεία έκδοσης εισιτηρίων |

 

| | | | 45212190-4 | Έργα ηλιοπροστασίας |

 

| | | | 45212200-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45212210-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για συγκεκριμένα αθλήματα |

 

| | | | 45212211-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για παγοδρόμια |

 

| | | | 45212212-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο |

 

| | | | 45212213-2 | Εργασίες σήμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45212220-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για αθλητικές εγκαταστάσεις πολλαπλών αθλημάτων |

 

| | | | 45212221-1 | Κατασκευαστικές εργασίες κατασκευών για γήπεδο αθλοπαιδιών |

 

| | | | 45212222-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για γυμναστήρια |

 

| | | | 45212223-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ |

 

| | | | 45212224-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για στάδια |

 

| | | | 45212225-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστή αθλητική εγκατάσταση |

 

| | | | 45212230-7 | Εγκατάσταση αποδυτηρίων |

 

| | | | 45212290-5 | Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45212300-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια |

 

| | | | 45212310-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκθέσεων |

 

| | | | 45212311-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για γκαλερί |

 

| | | | 45212312-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για εκθεσιακά κέντρα |

 

| | | | 45212313-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για μουσεία |

 

| | | | 45212314-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ιστορικά μνημεία ή μνημεία |

 

| | | | 45212320-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καλλιτεχνικών εκδηλώσεων |

 

| | | | 45212321-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες θεάτρου |

 

| | | | 45212322-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για θέατρα |

 

| | | | 45212330-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες |

 

| | | | 45212331-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για βιβλιοθήκες πολυμέσων |

 

| | | | 45212340-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες διαλέξεων |

 

| | | | 45212350-4 | Κτίρια με ιδιαίτερο ιστορικό ή αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον |

 

| | | | 45212351-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για προϊστορικά μνημεία |

 

| | | | 45212352-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικά μνημεία |

 

| | | | 45212353-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανάκτορα |

 

| | | | 45212354-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για πύργους |

 

| | | | 45212360-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για θρησκευτικά κτίρια |

 

| | | | 45212361-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για εκκλησίες |

 

| | | | 45212400-0 | Κτίρια παροχής καταλύματος και εστίασης |

 

| | | | 45212410-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στέγασης |

 

| | | | 45212411-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ξενοδοχεία |

 

| | | | 45212412-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για ξενώνες |

 

| | | | 45212413-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για καταλύματα μικρής διάρκειας παραμονής |

 

| | | | 45212420-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εστιατορίων και παρόμοιων διευκολύνσεων |

 

| | | | 45212421-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για εστιατόρια |

 

| | | | 45212422-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κυλικεία |

 

| | | | 45212423-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για καφετέριες |

 

| | | | 45212500-1 | Μετατροπή κουζινών ή εστιατορίων |

 

| | | | 45212600-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για περίπτερα |

 

| | | | 45213000-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές |

 

| | | | 45213100-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια |

 

| | | | 45213110-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια καταστημάτων |

 

| | | | 45213111-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κέντρα |

 

| | | | 45213112-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για καταστήματα |

 

| | | | 45213120-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για ταχυδρομεία |

 

| | | | 45213130-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για τράπεζες |

 

| | | | 45213140-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγορές |

 

| | | | 45213141-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κλειστές αγορές |

 

| | | | 45213142-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για υπαίθριες αγορές |

 

| | | | 45213150-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για συγκροτήματα γραφείων |

 

| | | | 45213200-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια |

 

| | | | 45213210-8 | Εγκαταστάσεις ψυγείων αποθήκευσης |

 

| | | | 45213220-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για μεγάλες αποθήκες |

 

| | | | 45213221-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες εμπορευμάτων |

 

| | | | 45213230-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σφαγεία |

 

| | | | 45213240-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για γεωργικά κτίρια |

 

| | | | 45213241-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για αχυρώνες |

 

| | | | 45213242-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για στάβλους αγελάδων |

 

| | | | 45213250-0 | Κατασκευαστικές εργασίες βιομηχανικών κτιρίων |

 

| | | | 45213251-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για βιομηχανικές μονάδες |

 

| | | | 45213252-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για εργαστήρια |

 

| | | | 45213260-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποθήκες καταστημάτων |

 

| | | | 45213270-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ανακύκλωσης |

 

| | | | 45213280-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής λιπάσματος μέσω αποσύνθεσης οργανικών υλών |

 

| | | | 45213300-6 | Κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές |

 

| | | | 45213310-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις οδικές μεταφορές |

 

| | | | 45213311-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς λεωφορείων |

 

| | | | 45213312-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων |

 

| | | | 45213313-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς οδικής εξυπηρέτησης |

 

| | | | 45213314-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης λεωφορείων |

 

| | | | 45213315-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για στάσεις λεωφορείων |

 

| | | | 45213320-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις σιδηροδρομικές μεταφορές |

 

| | | | 45213321-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικούς σταθμούς |

 

| | | | 45213322-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς |

 

| | | | 45213330-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις αερομεταφορές |

 

| | | | 45213331-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια αεροδρομίων |

 

| | | | 45213332-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για πύργους ελέγχου αεροδρομίου |

 

| | | | 45213333-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για έλεγχο εισιτηρίων σε αεροδρόμια |

 

| | | | 45213340-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με τις πλωτές μεταφορές |

 

| | | | 45213341-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πορθμείων |

 

| | | | 45213342-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς σκαφών τύπου RO-RO |

 

| | | | 45213350-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια σχετιζόμενα με διάφορα μεταφορικά μέσα |

 

| | | | 45213351-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών |

 

| | | | 45213352-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για συνεργεία συντήρησης |

 

| | | | 45213353-2 | Υπηρεσίες εγκατάστασης για γέφυρες επιβίβασης επιβατών |

 

| | | | 45213400-7 | Υπηρεσίες εγκατάστασης για αίθουσες προσωπικού |

 

| | | | 45214000-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εκπαίδευσης ή έρευνας |

 

| | | | 45214100-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς |

 

| | | | 45214200-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολικά κτίρια |

 

| | | | 45214210-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | | | 45214220-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης |

 

| | | | 45214230-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά σχολεία |

 

| | | | 45214300-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια μέσης εκπαίδευσης |

 

| | | | 45214310-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για επαγγελματικές σχολές |

 

| | | | 45214320-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικές σχολές |

 

| | | | 45214400-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια πανεπιστημίου |

 

| | | | 45214410-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για πολυτεχνεία |

 

| | | | 45214420-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για αμφιθεατρικές αίθουσες διδασκαλίας |

 

| | | | 45214430-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για εργαστήρια εκμάθησης γλωσσών |

 

| | | | 45214500-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης |

 

| | | | 45214600-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έρευνας |

 

| | | | 45214610-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια εργαστηρίου |

 

| | | | 45214620-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις έρευνας και δοκιμών |

 

| | | | 45214630-5 | Επιστημονικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45214631-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποστειρωμένους χώρους |

 

| | | | 45214640-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για μετεωρολογικούς σταθμούς |

 

| | | | 45214700-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για φοιτητικές εστίες |

 

| | | | 45214710-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για αίθουσες υποδοχής |

 

| | | | 45214800-8 | Κτίριο εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45215000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας ή κοινωνικών υπηρεσιών, κρεματόριων και δημόσιων αποχωρητηρίων |

 

| | | | 45215100-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών υγείας |

 

| | | | 45215110-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για ιαματικά λουτρά |

 

| | | | 45215120-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για ειδικά ιατρεία |

 

| | | | 45215130-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για κλινικές |

 

| | | | 45215140-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις νοσοκομείου |

 

| | | | 45215141-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για χειρουργεία |

 

| | | | 45215142-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες εντατικής παρακολούθησης |

 

| | | | 45215143-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους διάγνωσης |

 

| | | | 45215144-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους μη διαγνωστικής εξέτασης |

 

| | | | 45215145-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους ακτινοσκόπησης |

 

| | | | 45215146-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους παθολογικής εξέτασης |

 

| | | | 45215147-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για νεκροτομεία |

 

| | | | 45215148-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάμους καθετηριασμού |

 

| | | | 45215200-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικών υπηρεσιών |

 

| | | | 45215210-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γηροκομεία κοινωνικής πρόνοιας |

 

| | | | 45215212-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για οίκους ευγηρίας |

 

| | | | 45215213-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για γηροκομεία στα οποία παρέχεται και περίθαλψη |

 

| | | | 45215214-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωνικές κατοικίες |

 

| | | | 45215215-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για οικοτροφεία παιδιών |

 

| | | | 45215220-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια κοινωνικής πρόνοιας εκτός από γηροκομεία |

 

| | | | 45215221-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κέντρα ημερήσιας φροντίδας |

 

| | | | 45215222-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για δημοτικά κέντρα |

 

| | | | 45215300-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κρεματόρια |

 

| | | | 45215400-1 | Νεκροταφείο |

 

| | | | 45215500-2 | Δημόσια αφοδευτήρια |

 

| | | | 45216000-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης ή έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικά κτίρια |

 

| | | | 45216100-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης ή έκτακτης ανάγκης |

 

| | | | 45216110-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών δημόσιας τάξης |

 

| | | | 45216111-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για αστυνομικά τμήματα |

 

| | | | 45216112-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια δικαστηρίου |

 

| | | | 45216113-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για φυλακές |

 

| | | | 45216114-6 | Κοινοβουλευτικά κτίρια και κτίρια δημοσίων συνελεύσεων |

 

| | | | 45216120-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια έκτακτης ανάγκης |

 

| | | | 45216121-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για πυροσβεστικούς σταθμούς |

 

| | | | 45216122-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ασθενοφόρων |

 

| | | | 45216123-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια διάσωσης πυροσβεστών |

 

| | | | 45216124-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς σωσίβιων λέμβων |

 

| | | | 45216125-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης |

 

| | | | 45216126-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κτίρια ακτοφυλακής |

 

| | | | 45216127-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς υπηρεσιών διάσωσης |

 

| | | | 45216128-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για φάρους |

 

| | | | 45216129-4 | Καταφύγια προστασίας |

 

| | | | 45216200-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά κτίρια και εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45216220-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για οχυρά |

 

| | | | 45216230-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για στρατιωτικά καταφύγια |

 

| | | | 45216250-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για χαρακώματα |

 

| | | | 45217000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για φουσκωτά κτίρια |

 

| | | | 45220000-5 | Εργασίες μηχανικού και δομικές εργασίες |

 

| | | | 45221000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις |

 

| | | | 45221100-3 | Κατασκευαστικές εργασίες σε γέφυρες |

 

| | | | 45221110-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες |

 

| | | | 45221111-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές γέφυρες |

 

| | | | 45221112-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γέφυρες |

 

| | | | 45221113-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες διάβασης πεζών |

 

| | | | 45221114-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρές γέφυρες |

 

| | | | 45221115-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για χαλύβδινες γέφυρες |

 

| | | | 45221117-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για πλάστιγγες ζύγισης οχημάτων |

 

| | | | 45221118-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες αγωγών |

 

| | | | 45221119-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση γεφυρών |

 

| | | | 45221120-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κοιλαδογέφυρες |

 

| | | | 45221121-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για επίστυλες οδογέφυρες |

 

| | | | 45221122-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για επίστυλες σιδηροδρομικές γέφυρες |

 

| | | | 45221200-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις |

 

| | | | 45221210-7 | Καλυμμένες ή εν μέρει καλυμμένες εκσκαφές |

 

| | | | 45221211-4 | Υπόγεια διάβαση πεζών |

 

| | | | 45221213-8 | Καλυμμένες ή εν μέρει καλυμμένες σιδηροδρομικές εκσκαφές |

 

| | | | 45221214-5 | Καλυμμένες ή εν μέρει καλυμμένες οδικές εκσκαφές |

 

| | | | 45221220-0 | Οχετός |

 

| | | | 45221230-3 | Φρέατα |

 

| | | | 45221240-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες |

 

| | | | 45221241-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδικές σήραγγες |

 

| | | | 45221242-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές σήραγγες |

 

| | | | 45221243-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες διάβασης πεζών |

 

| | | | 45221244-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες καναλιού |

 

| | | | 45221245-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για σήραγγες κάτω από τον ποταμό |

 

| | | | 45221246-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για υποθαλάσσιες σήραγγες |

 

| | | | 45221247-5 | Εργασίες διάνοιξης σήραγγας |

 

| | | | 45221248-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για επενδύσεις σήραγγας |

 

| | | | 45221250-9 | Υπόγεια έργα εκτός από σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις |

 

| | | | 45222000-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για τεχνικά έργα εκτός από γέφυρες και σήραγγες, φρέατα και υπόγειες διαβάσεις |

 

| | | | 45222100-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων |

 

| | | | 45222110-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους απόθεσης απορριμμάτων |

 

| | | | 45222200-1 | Τεχνικά έργα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45222300-2 | Τεχνικά έργα για εγκαταστάσεις ασφαλείας |

 

| | | | 45223000-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για δομικές κατασκευές |

 

| | | | 45223100-7 | Συναρμολόγηση μεταλλικών δομικών κατασκευών |

 

| | | | 45223110-0 | Τοποθέτηση μεταλλικών δομικών κατασκευών |

 

| | | | 45223200-8 | Εργασίες δομικού σκελετού |

 

| | | | 45223210-1 | Χαλύβδινες δομικές κατασκευές |

 

| | | | 45223220-4 | Έργα κατασκευής δομικού σκελετού |

 

| | | | 45223300-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης |

 

| | | | 45223310-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για υπόγειους χώρους στάθμευσης |

 

| | | | 45223320-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους P+R |

 

| | | | 45223400-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ραντάρ |

 

| | | | 45223500-1 | Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα |

 

| | | | 45223600-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σπίτια σκύλων |

 

| | | | 45223700-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους εξυπηρέτησης |

 

| | | | 45223710-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς εξυπηρέτησης σε αυτοκινητόδρομο |

 

| | | | 45223720-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για πρατήρια βενζίνης/αερίου |

 

| | | | 45223800-4 | Συναρμολόγηση και ανέγερση κατασκευών από προκατασκευασμένα στοιχεία |

 

| | | | 45223810-7 | Κατασκευές από προκατασκευασμένα στοιχεία |

 

| | | | 45223820-0 | Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία |

 

| | | | 45223821-7 | Προκατασκευασμένες μονάδες |

 

| | | | 45223822-4 | Προκατασκευασμένα στοιχεία |

 

| | | | 45230000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους εργασίες διάστρωσης |

 

| | | | 45231000-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας |

 

| | | | 45231100-6 | Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων |

 

| | | | 45231110-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών |

 

| | | | 45231111-6 | Εξαγωγή και επανατοποθέτηση αγωγού |

 

| | | | 45231112-3 | Εγκατάσταση συστήματος αγωγών |

 

| | | | 45231113-0 | Εργασίες επανατοποθέτησης αγωγού μεγάλης απόστασης |

 

| | | | 45231200-7 | Κατασκευαστικές εργασίες αγωγών μεγάλων αποστάσεων για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου |

 

| | | | 45231210-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για πετρελαιαγωγούς |

 

| | | | 45231220-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεταφοράς αερίου |

 

| | | | 45231221-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικούς αγωγούς παροχής αερίου |

 

| | | | 45231222-7 | Εργασίες σε αεριοφυλάκια |

 

| | | | 45231223-4 | Εργασίες σχετιζόμενες με τη διανομή αερίου |

 

| | | | 45231300-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης |

 

| | | | 45231400-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές ηλεκτροδότησης |

 

| | | | 45231500-0 | Εργασίες σε αγωγούς πεπιεσμένου αέρα |

 

| | | | 45231510-3 | Εργασίες σε αγωγούς πεπιεσμένου αέρα για παράδοση αλληλογραφίας |

 

| | | | 45231600-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές επικοινωνιών |

 

| | | | 45232000-2 | Επικουρικά έργα για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων και καλωδιώσεις |

 

| | | | 45232100-3 | Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης |

 

| | | | 45232120-9 | Αρδευτικά έργα |

 

| | | | 45232121-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις διανομής νερού άρδευσης |

 

| | | | 45232130-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ομβρίων υδάτων |

 

| | | | 45232140-5 | Κατασκευαστικές εργασίες κεντρικών αγωγών τηλεθέρμανσης |

 

| | | | 45232141-2 | Εργασίες σε εγκαταστάσεις θέρμανσης |

 

| | | | 45232142-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς μετάδοσης θερμότητας |

 

| | | | 45232150-8 | Εργασίες σχετιζόμενες με τους αγωγούς διανομής νερού |

 

| | | | 45232151-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανακαίνιση κεντρικών αγωγών νερού |

 

| | | | 45232152-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια |

 

| | | | 45232153-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδατόπυργους |

 

| | | | 45232154-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού |

 

| | | | 45232200-4 | Επικουρικά έργα για γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας |

 

| | | | 45232210-7 | Κατασκευή εναέριας γραμμής |

 

| | | | 45232220-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς |

 

| | | | 45232221-7 | Υποσταθμός μετασχηματιστών |

 

| | | | 45232300-5 | Κατασκευαστικές εργασίες και επικουρικά έργα για γραμμές τηλεφώνου και επικοινωνιών |

 

| | | | 45232310-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για τηλεφωνικές γραμμές |

 

| | | | 45232311-5 | Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του οδικού δικτύου |

 

| | | | 45232320-1 | Γραμμές καλωδιακής ραδιοφωνικής εκπομπής |

 

| | | | 45232330-4 | Τοποθέτηση κεραιών |

 

| | | | 45232331-1 | Εργασίες σχετιζόμενες με εγκαταστάσεις ραδιοφωνικής μετάδοσης |

 

| | | | 45232332-8 | Εργασίες σχετιζόμενες με εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών |

 

| | | | 45232340-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας |

 

| | | | 45232400-6 | Έργα κατασκευής αποχετεύσεων |

 

| | | | 45232410-9 | Έργα σε υπονόμους |

 

| | | | 45232411-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων |

 

| | | | 45232420-2 | Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων |

 

| | | | 45232421-9 | Εργασίες επεξεργασίας λυμάτων |

 

| | | | 45232422-6 | Εργασίες επεξεργασίας ιλύος |

 

| | | | 45232423-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια νερών υπονόμων |

 

| | | | 45232424-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για εκβολείς υπονόμου |

 

| | | | 45232430-5 | Εργασίες επεξεργασίας του νερού |

 

| | | | 45232431-2 | Αντλιοστάσιο λυμάτων |

 

| | | | 45232440-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων |

 

| | | | 45232450-1 | Εργασίες κατασκευής δικτύου αποστράγγισης |

 

| | | | 45232451-8 | Εργασίες σε δίκτυο αποστράγγισης και έργα επιφανείας |

 

| | | | 45232452-5 | Εργασίες αποστράγγισης |

 

| | | | 45232453-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποχετεύσεις |

 

| | | | 45232454-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για λεκάνες συλλογής ομβρίων υδάτων |

 

| | | | 45232460-4 | Εργασίες σε εγκαταστάσεις ειδών υγιεινής |

 

| | | | 45232470-7 | Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων |

 

| | 45.22 | Κατασκευή επικαλύψεων και πλαισίων στέγης | 45260000-7 | Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης |

 

| | | | 45261000-4 | Οικοδομικές και συναφείς εργασίες επικάλυψης στεγών και κατασκευής διαχωριστικών πλαισίων |

 

| | | | 45261100-5 | Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών |

 

| | | | 45261200-6 | Εργασίες επικάλυψης και βαφής στεγών |

 

| | | | 45261210-9 | Εργασίες κάλυψης στέγης |

 

| | | | 45261211-6 | Επίστρωση στεγών με πλακίδια |

 

| | | | 45261212-3 | Επίστρωση στεγών με σχιστολιθικά πλακίδια |

 

| | | | 45261213-0 | Εργασίες μεταλλικής κάλυψης οροφής |

 

| | | | 45261214-7 | Εργασίες επικάλυψης στέγης με πίσσα |

 

| | | | 45261215-4 | Εργασίες επικάλυψης στέγης για ηλιακούς συλλέκτες |

 

| | | | 45261220-2 | Εργασίες βαφής και άλλες εργασίες επίχρισης στέγης |

 

| | | | 45261221-9 | Εργασίες βαφής στέγης |

 

| | | | 45261222-6 | Εργασίες επίχρισης στέγης με τσιμέντο |

 

| | | | 45261300-7 | Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων και υδρορροών |

 

| | | | 45261310-0 | Εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων |

 

| | | | 45261320-3 | Εργασίες τοποθέτησης υδρορροών |

 

| | | | 45261400-8 | Τοποθέτηση ελασμάτων |

 

| | | | 45261410-1 | Εργασίες μόνωσης στέγης |

 

| | | | 45261420-4 | Εργασίες υδατοστεγάνωσης |

 

| | | | 45261900-3 | Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης |

 

| | | | 45261910-6 | Εργασίες επισκευής στέγης |

 

| | | | 45261920-9 | Εργασίες συντήρησης στέγης |

 

| | 45.23 | Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών, αεροδρομίων και αθλητικών εγκαταστάσεων | 45212212-5 και DA03-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο/Δημόσιο |

 

| | | | 45230000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων, καλώδια επικοινωνιών και μεταφοράς ενέργειας, αυτοκινητόδρομους, οδούς, αεροδρόμια και σιδηρόδρομους εργασίες διάστρωσης |

 

| | | | 45233000-9 | Κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης και επιφανειακά έργα σε αυτοκινητοδρόμους και οδούς |

 

| | | | 45233100-0 | Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και οδών |

 

| | | | 45233110-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους |

 

| | | | 45233120-6 | Έργα οδοποιίας |

 

| | | | 45233121-3 | Κατασκευαστικά έργα σε κύριες οδούς |

 

| | | | 45233122-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για περιφερειακές οδούς |

 

| | | | 45233123-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς |

 

| | | | 45233124-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κύριες οδικές αρτηρίες |

 

| | | | 45233125-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδικούς κόμβους |

 

| | | | 45233126-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανισόπεδους κόμβους |

 

| | | | 45233127-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για κόμβους τύπου Τ |

 

| | | | 45233128-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κυκλικούς κόμβους |

 

| | | | 45233129-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταυροδρόμια |

 

| | | | 45233130-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για κεντρικές οδικές αρτηρίες |

 

| | | | 45233131-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένους αυτοκινητόδρομους |

 

| | | | 45233139-3 | Συντήρηση κεντρικών οδικών αρτηριών |

 

| | | | 45233140-2 | Οδικά έργα |

 

| | | | 45233141-9 | Εργασίες συντήρησης οδών |

 

| | | | 45233142-6 | Εργασίες επισκευής οδών |

 

| | | | 45233144-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διαβάσεις |

 

| | | | 45233150-5 | Έργα αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας |

 

| | | | 45233160-8 | Δίοδοι προσπέλασης και λοιπές μη ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες |

 

| | | | 45233161-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για διόδους προσπέλασης |

 

| | | | 45233162-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς για ποδήλατα |

 

| | | | 45233200-1 | Διάφορες εργασίες επικάλυψης του οδοστρώματος |

 

| | | | 45233210-4 | Επιφανειακές εργασίες του οδοστρώματος κεντρικών αρτηριών |

 

| | | | 45233220-7 | Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος οδών |

 

| | | | 45233221-4 | Εργασίες διαγράμμισης οδικών επιφανειών |

 

| | | | 45233222-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης |

 

| | | | 45233223-8 | Επαναδιάστρωση οδοστρώματος |

 

| | | | 45233224-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με δύο λωρίδες κυκλοφορίας |

 

| | | | 45233225-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για οδούς διαχωρισμένου οδοστρώματος με μια λωρίδα κυκλοφορίας |

 

| | | | 45233226-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για συνδετήριες οδούς |

 

| | | | 45233227-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για εξόδους αυτοκινητοδρόμου |

 

| | | | 45233228-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για επίχριση επιφάνειας οδού |

 

| | | | 45233229-0 | Συντήρησης ερεισμάτων |

 

| | | | 45233250-6 | Εργασίες επίστρωσης εκτός από οδοστρώσεις |

 

| | | | 45233251-3 | Εργασίες επαναδιάστρωσης |

 

| | | | 45233252-0 | Επιφανειακές εργασίες οδοστρώματος δρόμων |

 

| | | | 45233253-7 | Επιφανειακές εργασίες πεζοδρόμων |

 

| | | | 45233260-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για πεζοδρόμους |

 

| | | | 45233261-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για άνω διάβαση πεζών |

 

| | | | 45233262-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για ζώνη πεζοδρόμου |

 

| | | | 45233270-2 | Διαγράμμιση χώρου στάθμευσης |

 

| | | | 45233280-5 | Τοποθέτηση φραγμάτων ασφαλείας οδών |

 

| | | | 45233290-8 | Εγκατάσταση οδικών πινακίδων |

 

| | | | 45233291-5 | Εγκατάσταση μικρών οδικών στύλων |

 

| | | | 45233292-2 | Εγκατάσταση εξοπλισμού ασφαλείας |

 

| | | | 45233293-9 | Εγκατάσταση οδικής επίπλωσης |

 

| | | | 45233294-6 | Εγκατάσταση οδικών σημάτων |

 

| | | | 45233300-2 | Εργασίες θεμελιώσεων για αυτοκινητόδρομους, οδούς, δρόμους και πεζοδρόμους |

 

| | | | 45233310-5 | Εργασίες θεμελιώσεων για αυτοκινητόδρομους |

 

| | | | 45233320-8 | Εργασίες θεμελιώσεων για οδούς |

 

| | | | 45233330-1 | Εργασίες θεμελιώσεων για δρόμους |

 

| | | | 45233340-4 | Εργασίες θεμελιώσεων για πεζόδρομους |

 

| | | | 45234000-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους και συστήματα καλωδιακής έλξης |

 

| | | | 45234100-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηρόδρομους |

 

| | | | 45234110-0 | Εργασίες σε υπεραστικούς σιδηρόδρομους |

 

| | | | 45234111-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για αστικούς σιδηροδρόμους |

 

| | | | 45234112-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης τροχαίου υλικού |

 

| | | | 45234113-1 | Αποξήλωση σιδηροδρομικών γραμμών |

 

| | | | 45234114-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για επιχωματώσεις σιδηροδρομικών γραμμών |

 

| | | | 45234116-2 | Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών |

 

| | | | 45234120-3 | Εργασίες σε αστικό σιδηρόδρομο |

 

| | | | 45234121-0 | Εργασίες σε τροχιόδρομο |

 

| | | | 45234122-7 | Έργα σε υπόγειο σιδηρόδρομο |

 

| | | | 45234123-4 | Εργασίες σε μερικώς υπόγειο σιδηρόδρομο |

 

| | | | 45234124-1 | Μεταφορά επιβατών με υπόγειο σιδηρόδρομο |

 

| | | | 45234125-8 | Σταθμός υπόγειου σιδηρόδρομου |

 

| | | | 45234126-5 | Κατασκευή γραμμής τραμ |

 

| | | | 45234127-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης τραμ |

 

| | | | 45234128-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για εξέδρες γραμμής τραμ |

 

| | | | 45234129-6 | Εργασίες διάστρωσης σιδηροτροχιών σε αστικό σιδηρόδρομο |

 

| | | | 45234130-6 | Κατασκευαστικές εργασίες με έρμα |

 

| | | | 45234140-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για ισόπεδες διαβάσεις |

 

| | | | 45234160-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές επαφής με αιώρηση αλυσοειδούς (κατενέρ) |

 

| | | | 45234170-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για υποσταθμούς σιδηροδρομικών μηχανών |

 

| | | | 45234180-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για μηχανοστάσια |

 

| | | | 45234181-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για συνεργεία διαχωρισμού σιδηροτροχιών |

 

| | | | 45234200-8 | Συστήματα μεταφοράς υποστηριζόμενα από καλώδια |

 

| | | | 45234210-1 | Συστήματα μεταφοράς με καμπίνες υποστηριζόμενα από καλώδια |

 

| | | | 45234220-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για ανελκυστήρες χιονοδρόμων |

 

| | | | 45234230-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για τελεσιέζ |

 

| | | | 45234240-0 | Οδοντωτός σιδηρόδρομος |

 

| | | | 45234250-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για τελεφερίκ |

 

| | | | 45235000-3 | Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για αεροδρόμια, διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης και επιφάνειες ελιγμών |

 

| | | | 45235100-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για αερολιμένες |

 

| | | | 45235110-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για αεροδρόμια |

 

| | | | 45235111-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για επίστρωση επιφάνειας αεροδρομίου |

 

| | | | 45235200-5 | Εργασίες κατασκευής διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης |

 

| | | | 45235210-8 | Επανεπίστρωση διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης |

 

| | | | 45235300-6 | Κατασκευαστικές εργασίες χώρων ελιγμού αεροσκαφών |

 

| | | | 45235310-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για διαδρόμους τροχοδρόμησης αεροσκαφών |

 

| | | | 45235311-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για επίστρωση διαδρόμων τροχοδρόμησης αεροσκαφών |

 

| | | | 45235320-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους στάθμευσης και φόρτωσης αεροσκαφών |

 

| | | | 45236000-0 | Εργασίες διάστρωσης |

 

| | | | 45236100-1 | Εργασίες διάστρωσης επιφανειών διαφόρων εγκαταστάσεων άθλησης |

 

| | | | 45236110-4 | Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού |

 

| | | | 45236111-1 | Εργασίες διάστρωσης γηπέδου γκολφ |

 

| | | | 45236112-8 | Εργασίες διάστρωσης γηπέδου τένις |

 

| | | | 45236113-5 | Εργασίες διάστρωσης ιπποδρόμου |

 

| | | | 45236114-2 | Εργασίες διάστρωσης διαδρομών δρομέων |

 

| | | | 45236119-7 | Εργασίες επισκευής γηπέδων αθλητισμού |

 

| | | | 45236200-2 | Εργασίες διάστρωσης εγκαταστάσεων αναψυχής |

 

| | | | 45236210-5 | Εργασίες διάστρωσης παιδικής χαράς |

 

| | | | 45236220-8 | Εργασίες διάστρωσης ζωολογικού κήπου |

 

| | | | 45236230-1 | Εργασίες διάστρωσης κήπων |

 

| | | | 45236250-7 | Εργασίες διάστρωσης για πάρκα |

 

| | | | 45236290-9 | Εργασίες επισκευής χώρων ψυχαγωγίας |

 

| | | | 45236300-3 | Χωματουργικές εργασίες νεκροταφείων |

 

| | | | 45237000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για σκηνές χώρων εκδηλώσεων |

 

| | 45.24 | Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων | 45240000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδραυλικά έργα |

 

| | | | 45241000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια |

 

| | | | 45241100-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για προκυμαίες |

 

| | | | 45241200-0 | Επιτόπιες κατασκευαστικές εργασίες τερματικού σταθμού ανοικτής θαλάσσης |

 

| | | | 45241300-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για προβλήτες |

 

| | | | 45241400-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για αποβάθρες |

 

| | | | 45241500-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για προκυμαίες πλεύρισης σκαφών |

 

| | | | 45241600-4 | Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού λιμένα |

 

| | | | 45242000-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για παραθαλάσσιες εγκαταστάσεις αναψυχής |

 

| | | | 45242100-6 | Κατασκευαστικές εργασίες εγκαταστάσεων θαλάσσιων σπορ |

 

| | | | 45242110-9 | Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης καθέλκυσης |

 

| | | | 45242200-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για μαρίνες |

 

| | | | 45242210-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για λιμένες σκαφών αναψυχής |

 

| | | | 45243000-2 | Παράκτια αμυντικά έργα |

 

| | | | 45243100-3 | Εργασίες προστασίας γκρεμού |

 

| | | | 45243110-6 | Εργασίες σταθεροποίησης γκρεμού |

 

| | | | 45243200-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για κυματοθραύστες |

 

| | | | 45243300-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για λιμενοβραχίονες |

 

| | | | 45243400-6 | Εργασίες σταθεροποίησης ακτής |

 

| | | | 45243500-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για θαλάσσια αμυντικά έργα |

 

| | | | 45243510-0 | Εργασίες επιχωμάτωσης |

 

| | | | 45243600-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κρηπιδότοιχους |

 

| | | | 45244000-9 | Κατασκευή μαρίνας |

 

| | | | 45244100-0 | Εγκαταστάσεις μαρίνας |

 

| | | | 45244200-1 | Προβλήτες |

 

| | | | 45245000-6 | Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης για εγκαταστάσεις μονάδων επεξεργασίας ύδατος |

 

| | | | 45246000-3 | Έργα ρύθμισης ροής ποταμού και αντιπλημμυρικά έργα |

 

| | | | 45246100-4 | Κατασκευή παρόχθιου τοίχου |

 

| | | | 45246200-5 | Έργα παρόχθιας προστασίας |

 

| | | | 45246400-7 | Αντιπλημμυρικά έργα |

 

| | | | 45246410-0 | Συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων |

 

| | | | 45246500-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου |

 

| | | | 45246510-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για χώρους περιπάτου στην προκυμαία |

 

| | | | 45247000-0 | Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων, διωρύγων, αρδευτικών καναλιών και υδραγωγείων |

 

| | | | 45247100-1 | Κατασκευαστικές εργασίες υδάτινων οδών |

 

| | | | 45247110-4 | Κατασκευή διώρυγας |

 

| | | | 45247111-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για αρδευτικά κανάλια |

 

| | | | 45247112-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για κανάλια αποστράγγισης |

 

| | | | 45247120-7 | Υδάτινες οδοί εκτός από διώρυγες |

 

| | | | 45247130-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδραγωγεία |

 

| | | | 45247200-2 | Κατασκευαστικές εργασίες φραγμάτων και παρόμοιων μόνιμων κατασκευών |

 

| | | | 45247210-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για φράγματα |

 

| | | | 45247211-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για τοίχους φραγμάτων |

 

| | | | 45247212-9 | Εργασίες ενίσχυσης φράγματος |

 

| | | | 45247220-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για μικρά ποτάμια φράγματα |

 

| | | | 45247230-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για αντιπλημμυρικά αναχώματα |

 

| | | | 45247240-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για στατικά φράγματα |

 

| | | | 45247270-3 | Κατασκευαστικές εργασίες δεξαμενής |

 

| | | | 45248000-7 | Κατασκευαστικές εργασίες υδραυλικών-μηχανολογικών κατασκευών |

 

| | | | 45248100-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για θυροφράγματα διώρυγας |

 

| | | | 45248200-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για δεξαμενές επισκευής πλοίων |

 

| | | | 45248300-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για πλωτές αποβάθρες |

 

| | | | 45248400-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για εξέδρες αποβίβασης |

 

| | | | 45248500-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κινητά φράγματα |

 

| | 45.25 | Εκτέλεση λοιπών κατασκευαστικών εργασιών ειδικής φύσης | 45200000-9 | Εργασίες για ολόκληρες κατασκευές ή μέρη κατασκευών και έργα πολιτικού μηχανικού |

 

| | | | 45250000-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και για τον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα και για κτίρια βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου |

 

| | | | 45251000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και θερμοηλεκτρισμού |

 

| | | | 45251100-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής |

 

| | | | 45251110-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας |

 

| | | | 45251111-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για πυρηνικούς αντιδραστήρες |

 

| | | | 45251120-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45251140-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής θερμικής ενέργειας |

 

| | | | 45251141-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς γεωθερμικής ενέργειας |

 

| | | | 45251142-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής ενέργειας από την καύση ξύλου |

 

| | | | 45251143-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής πεπιεσμένου αέρα |

 

| | | | 45251150-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για πύργους ψύξης |

 

| | | | 45251160-0 | Εργασίες εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας |

 

| | | | 45251200-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για θερμοηλεκτρικούς σταθμούς |

 

| | | | 45251220-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς συνδυασμένης παραγωγής |

 

| | | | 45251230-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ατμού |

 

| | | | 45251240-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση αερίου παραγόμενου σε χωματερή |

 

| | | | 45251250-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες κεντρικής θέρμανσης περιοχής |

 

| | | | 45252000-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, εγκαταστάσεις καθαρισμού και σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων |

 

| | | | 45252100-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων |

 

| | | | 45252110-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για κινητές μονάδες |

 

| | | | 45252120-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας υδάτων |

 

| | | | 45252121-2 | Εγκαταστάσεις καθίζησης |

 

| | | | 45252122-9 | Χωνευτήρες ακαθάρτων υδάτων |

 

| | | | 45252123-6 | Εγκαταστάσεις κοσκινίσματος |

 

| | | | 45252124-3 | Εργασίες βυθοκόρησης και άντλησης |

 

| | | | 45252125-0 | Εργασίες απόθεσης βράχων |

 

| | | | 45252126-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου νερού |

 

| | | | 45252127-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων |

 

| | | | 45252130-8 | Εξοπλισμός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων |

 

| | | | 45252140-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αφυδάτωσης ιλύος |

 

| | | | 45252150-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες κατεργασίας άνθρακα |

 

| | | | 45252200-0 | Εξοπλισμός εγκαταστάσεων καθαρισμού |

 

| | | | 45252210-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις καθαρισμού νερού |

 

| | | | 45252300-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς αποτέφρωσης απορριμμάτων |

 

| | | | 45253000-5 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επεξεργασίας χημικών προϊόντων |

 

| | | | 45253100-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αποσκλήρυνσης |

 

| | | | 45253200-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες αποθείωσης |

 

| | | | 45253300-8 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις απόσταξης ή επαναδιύλισης |

 

| | | | 45253310-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις απόσταξης νερού |

 

| | | | 45253320-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις απόσταξης οινοπνεύματος |

 

| | | | 45253400-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για πετροχημικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45253500-0 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις φαρμακοβιομηχανίας |

 

| | | | 45253600-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες απιονισμού |

 

| | | | 45253700-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες βιοχημικής αποσύνθεσης οργανικών υλών |

 

| | | | 45253800-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες λιπασματοποίησης |

 

| | | | 45254000-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για τον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα |

 

| | | | 45254100-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για ορυχεία |

 

| | | | 45254110-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για προθαλάμους ορυχείου |

 

| | | | 45254200-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για μεταποιητικές εγκαταστάσεις |

 

| | | | 45255000-9 | Κατασκευαστικές εργασίες για τη βιομηχανία πετρελαίου και αερίου |

 

| | | | 45255100-0 | Κατασκευαστικά έργα για πλατφόρμες παραγωγής |

 

| | | | 45255110-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για πετρελαιοπηγές |

 

| | | | 45255120-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις εξέδρας |

 

| | | | 45255121-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις επιφάνειας εξέδρας |

 

| | | | 45255200-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για διυλιστήρια πετρελαίου |

 

| | | | 45255210-4 | Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς πετρελαίου |

 

| | | | 45255300-2 | Κατασκευαστικές εργασίες για τερματικούς σταθμούς αερίου |

 

| | | | 45255400-3 | Εργασίες κατασκευών |

 

| | | | 45255410-6 | Κατασκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις ανοικτής θαλάσσης |

 

| | | | 45255420-9 | Κατασκευαστικές εργασίες σε εγκαταστάσεις ξηράς |

 

| | | | 45255430-2 | Διάλυση εξεδρών εξόρυξης πετρελαίου |

 

| | | | 45255500-4 | Εργασίες γεώτρησης και εξερεύνησης |

 

| | | | 45255600-5 | Εργασίες σε φρέατα με σπειροειδείς σωληνώσεις |

 

| | | | 45255700-6 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις αεριοποίησης άνθρακα |

 

| | | | 45255800-7 | Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις παραγωγής αερίου |

 

| | | | 45259000-7 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45259100-8 | Επισκευή και συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας ακάθαρτων υδάτων |

 

| | | | 45259200-9 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων καθαρισμού |

 

| | | | 45259300-0 | Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης |

 

| | | | 45259900-6 | Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45260000-7 | Στεγαστικές εργασίες και άλλες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης |

 

| | | | 45262000-1 | Κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης εκτός από εργασίες στέγης |

 

| | | | 45262100-2 | Εργασίες ικριωμάτων |

 

| | | | 45262110-5 | Εργασίες αποξήλωσης ικριωμάτων |

 

| | | | 45262120-8 | Εργασίες ανέγερσης ικριωμάτων |

 

| | | | 45262200-3 | Εργασίες θεμελιώσεων και διάνοιξης φρεάτων ύδατος |

 

| | | | 45262210-6 | Εργασίες θεμελιώσεων |

 

| | | | 45262211-3 | Πασσάλωση |

 

| | | | 45262212-0 | Εργασίες σταθεροποίησης ορυγμάτων |

 

| | | | 45262213-7 | Τεχνική διαφραγματικού τοίχου |

 

| | | | 45262220-9 | Διάνοιξη φρεάτων ύδατος |

 

| | | | 45262300-4 | Εργασίες σκυροδέματος |

 

| | | | 45262310-7 | Εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος |

 

| | | | 45262311-4 | Εργασίες καλουπώματος για την έγχυση σκυροδέματος |

 

| | | | 45262320-0 | Εργασίες επικάλυψης δαπέδων |

 

| | | | 45262321-7 | Εργασίες ρύθμισης πάχους επίστρωσης δαπέδων |

 

| | | | 45262330-3 | Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος |

 

| | | | 45262340-6 | Εργασίες πλήρωσης με ρευστό κονίαμα |

 

| | | | 45262350-9 | Εργασίες μη οπλισμένου σκυροδέματος |

 

| | | | 45262360-2 | Εργασίες με τσιμεντοκονίαμα |

 

| | | | 45262370-5 | Εργασίες επίχρισης σκυροδέματος |

 

| | | | 45262400-5 | Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών |

 

| | | | 45262410-8 | Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια |

 

| | | | 45262420-1 | Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές |

 

| | | | 45262421-8 | Εργασίες αγκυροβολίων ανοικτής θαλάσσης |

 

| | | | 45262422-5 | Εργασίες υποβρύχιων γεωτρήσεων |

 

| | | | 45262423-2 | Εργασίες κατασκευής καταστρωμάτων |

 

| | | | 45262424-9 | Εργασίες κατασκευής τμημάτων κατασκευών ανοικτής θαλάσσης |

 

| | | | 45262425-6 | Εργασίες κατασκευής περιβλήματος |

 

| | | | 45262426-3 | Εργασίες κατασκευής πασσάλων |

 

| | | | 45262500-6 | Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών |

 

| | | | 45262510-9 | Λιθοκατασκευές |

 

| | | | 45262511-6 | Λάξευση λίθων |

 

| | | | 45262512-3 | Κατασκευές με λαξευτούς λίθους |

 

| | | | 45262520-2 | Εργασίες οπτοπλινθοδομής |

 

| | | | 45262521-9 | Οπτοπλινθοδομές πρόσοψης |

 

| | | | 45262522-6 | Εργασίες τοιχοποιίας |

 

| | | | 45262600-7 | Διάφορες κατασκευαστικές εργασίες ειδικής φύσης |

 

| | | | 45262610-0 | Βιομηχανικές καπνοδόχοι |

 

| | | | 45262620-3 | Φέροντες τοίχοι |

 

| | | | 45262630-6 | Κατασκευή κλιβάνων |

 

| | | | 45262640-9 | Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος |

 

| | | | 45262650-2 | Εργασίες επικάλυψης |

 

| | | | 45262660-5 | Εργασίες αφαίρεσης αμιάντου |

 

| | | | 45262670-8 | Εργασίες κατεργασίας μετάλλων |

 

| | | | 45262680-1 | Εργασίες συγκόλλησης |

 

| | | | 45262690-4 | Εργασίες ανακαίνισης υποβαθμισμένων κτιρίων |

 

| | | | 45262700-8 | Εργασίες μετατροπής κτιρίου |

 

| | | | 45262710-1 | Εργασίες συντήρησης νωπογραφιών |

 

| | | | 45262800-9 | Εργασίες επέκτασης κτιρίου |

 

| | | | 45262900-0 | Εργασίες μπαλκονιών |

 

| 45.3 | | Εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια | 45300000-0 | Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων |

 

| | 45.31 | Καλωδιώσεις και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις | 45213316-1 | Κατασκευαστικές εργασίες για διαδρόμους |

 

| | | | 45310000-3 | Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45311000-0 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων |

 

| | | | 45311100-1 | Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης |

 

| | | | 45311200-2 | Εγκατάσταση ηλεκτρικών εξαρτημάτων |

 

| | | | 45312000-7 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού και κεραιών |

 

| | | | 45312100-8 | Εργασίες εγκατάστασης συστήματος συναγερμού πυρκαγιάς |

 

| | | | 45312200-9 | Εργασίες εγκατάστασης συστήματος αντικλεπτικού συναγερμού |

 

| | | | 45312300-0 | Εργασίες εγκατάστασης κεραίας |

 

| | | | 45312310-3 | Εργασίες προστασίας από τον κεραυνό |

 

| | | | 45312311-0 | Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνου |

 

| | | | 45312320-6 | Εργασίες εγκατάστασης κεραίας τηλεόρασης |

 

| | | | 45312330-9 | Εργασίες εγκατάστασης κεραίας ραδιοφωνικής λήψης |

 

| | | | 45313000-4 | Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων και κυλιομένων κλιμάκων |

 

| | | | 45313100-5 | Εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρα |

 

| | | | 45313200-6 | Εργασίες εγκατάστασης κυλιόμενης κλίμακας |

 

| | | | 45313210-9 | Εργασίες εγκατάστασης κυλιόμενου διαδρόμου |

 

| | | | 45314000-1 | Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού |

 

| | | | 45314100-2 | Εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων |

 

| | | | 45314120-8 | Εγκατάσταση πινάκων ελέγχου |

 

| | | | 45314200-3 | Εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών |

 

| | | | 45314300-4 | Καλωδιακή υποδομή |

 

| | | | 45314310-7 | Τοποθέτηση καλωδίων |

 

| | | | 45314320-0 | Εγκατάσταση καλωδίωσης υπολογιστών |

 

| | | | 45315000-8 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκατάστασης θέρμανσης και άλλου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κτιρίων |

 

| | | | 45315100-9 | Εργασίες τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45315200-0 | Εργασίες σε μονάδες με στροβιλοκινητήρα |

 

| | | | 45315300-1 | Εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παροχής |

 

| | | | 45315400-2 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων υψηλής τάσης |

 

| | | | 45315500-3 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων μέσης τάσης |

 

| | | | 45315600-4 | Ηλεκτρολογικές εργασίες εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης |

 

| | | | 45315700-5 | Εργασίες εγκατάστασης σταθμών ηλεκτρικών πινάκων |

 

| | 45.32 | Μονώσεις | 45320000-6 | Εργασίες μόνωσης |

 

| | | | 45321000-3 | Εργασίες θερμομόνωσης |

 

| | | | 45323000-7 | Εργασίες ηχομόνωσης |

 

| | | | 45324000-4 | Εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων |

 

| | 45.33 | Υδραυλικές εγκαταστάσεις | 45330000-9 | Υδραυλικές εργασίες |

 

| | | | 45331000-6 | Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού |

 

| | | | 45331100-7 | Εργασίες εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης |

 

| | | | 45331110-0 | Εργασίες εγκατάστασης λεβήτων |

 

| | | | 45331200-8 | Εργασίες εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού |

 

| | | | 45331210-1 | Εργασίες εγκατάστασης αερισμού |

 

| | | | 45331211-8 | Εργασίες εξωτερικής εγκατάστασης αερισμού |

 

| | | | 45331220-4 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων κλιματισμού |

 

| | | | 45331221-1 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων μερικού κλιματισμού |

 

| | | | 45331230-7 | Εργασίες εγκατάστασης ψυκτικού εξοπλισμού |

 

| | | | 45331231-4 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ψύξης |

 

| | | | 45332000-3 | Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών |

 

| | | | 45332200-5 | Υδραυλικά έργα |

 

| | | | 45332300-6 | Εργασίες τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών |

 

| | | | 45332400-7 | Εργασίες εγκατάστασης εξαρτημάτων υγιεινής |

 

| | | | 45333000-0 | Εργασίες τοποθέτησης εξαρτημάτων εγκαταστάσεων αερίου |

 

| | | | 45333100-1 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμού ρύθμισης αερίου |

 

| | | | 45333200-2 | Εργασίες εγκατάστασης μετρητών αερίου |

 

| | 45.34 | Λοιπές εγκαταστάσεις παροχών σε κτίρια | 45234115-5 | Εργασίες σηματοδότησης σιδηροδρομικών γραμμών |

 

| | | | 45340000-2 | Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων, κιγκλιδωμάτων και εξοπλισμού ασφαλείας |

 

| | | | 45341000-9 | Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων |

 

| | | | 45342000-6 | Τοποθέτηση περιφράξεων |

 

| | | | 45343000-3 | Εργασίες εγκαταστάσεων πρόληψης πυρκαγιάς |

 

| | | | 45343100-4 | Εργασίες πυροπροστασίας |

 

| | | | 45343200-5 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών πυρόσβεσης |

 

| | | | 45343210-8 | Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμών κατάσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα |

 

| | | | 45343220-1 | Εργασίες εγκατάστασης πυροσβεστήρων |

 

| | | | 45343230-4 | Εργασίες εγκατάστασης αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης (sprinkler) |

 

| | | | 45316000-5 | Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης |

 

| | | | 45316100-6 | Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτισμού εξωτερικών χώρων |

 

| | | | 45316110-9 | Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών |

 

| | | | 45316200-7 | Τοποθέτηση εξοπλισμού σηματοδότησης |

 

| | | | 45316210-0 | Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης της κυκλοφορίας |

 

| | | | 45316211-7 | Εγκατάσταση φωτεινών οδικών πινακίδων |

 

| | | | 45316212-4 | Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας |

 

| | | | 45316213-1 | Τοποθέτηση εξοπλισμού καθοδήγησης της κυκλοφορίας |

 

| | | | 45316220-3 | Τοποθέτηση εξοπλισμού φωτεινής σηματοδότησης αεροδρομίου |

 

| | | | 45316230-6 | Εγκατάσταση εξοπλισμού σηματοδότησης λιμένων |

 

| | | | 45317000-2 | Άλλες εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων |

 

| | | | 45317100-3 | Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού άντλησης |

 

| | | | 45317200-4 | Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης μετασχηματιστών |

 

| | | | 45317300-5 | Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης συσκευών διανομής ρεύματος |

 

| | | | 45317400-6 | Εργασίες ηλεκτρικής εγκατάστασης εξοπλισμού διήθησης |

 

| 45.4 | | Αποπεράτωση κτιρίων | 45400000-1 | Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων |

 

| | 45.41 | Επιχρίσεις κονιαμάτων | 45410000-4 | Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων |

 

| | 45.42 | Ξυλουργικές εργασίες | 45420000-7 | Εργασίες τοποθέτησης στοιχείων από ξύλο |

 

| | | | 45421000-4 | Εργασίες ξυλουργικής |

 

| | | | 45421100-5 | Τοποθέτηση θυρών, παραθύρων και συναφών στοιχείων |

 

| | | | 45421110-8 | Εγκατάσταση μεταλλικών πλαισίων θυρών και παραθύρων |

 

| | | | 45421111-5 | Εγκατάσταση πλαισίων θυρών |

 

| | | | 45421112-2 | Εγκατάσταση πλαισίων παραθύρων |

 

| | | | 45421120-1 | Εγκατάσταση κατωφλίων |

 

| | | | 45421130-4 | Εγκατάσταση θυρών και παραθύρων |

 

| | | | 45421131-1 | Εγκατάσταση θυρών |

 

| | | | 45421132-8 | Εγκατάσταση παραθύρων |

 

| | | | 45421140-7 | Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών εκτός από θύρες και παράθυρα |

 

| | | | 45421141-4 | Εγκατάσταση χωρισμάτων |

 

| | | | 45421142-1 | Εγκατάσταση παντζουριών |

 

| | | | 45421143-8 | Εργασίες τοποθέτησης σκιάστρων |

 

| | | | 45421144-5 | Εργασίες εγκατάστασης τεντών |

 

| | | | 45421145-2 | Εργασίες τοποθέτησης ρολών παραθύρων |

 

| | | | 45421146-9 | Εγκατάσταση αναρτημένων οροφών |

 

| | | | 45421147-6 | Εγκατάσταση μεταλλικών εσχάρων |

 

| | | | 45421148-3 | Εγκατάσταση πυλών |

 

| | | | 45421150-0 | Εργασίες εγκατάστασης μη μεταλλικών κατασκευών |

 

| | | | 45421151-7 | Εγκατάσταση εντοιχισμένων κουζινών |

 

| | | | 45421152-4 | Εγκατάσταση διαχωριστικών τοίχων |

 

| | | | 45421153-1 | Τοποθέτηση εντοιχιζόμενων επίπλων |

 

| | | | 45421160-3 | Τοποθέτηση μεταλλικών προσαρτημάτων |

 

| | | | 45422000-1 | Εργασίες χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής |

 

| | | | 45422100-2 | Ξυλουργικές εργασίες |

 

| | 45.43 | Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων | 45430000-0 | Εργασίες επένδυσης δαπέδων και τοίχων |

 

| | | | 45431000-7 | Εργασίες πλακόστρωσης |

 

| | | | 45431100-8 | Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων δαπέδων |

 

| | | | 45431200-9 | Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων τοίχων |

 

| | | | 45432000-4 | Εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων και τοποθέτησης χαρτιού ταπετσαρίας |

 

| | | | 45432100-5 | Εργασίες κάλυψης και επένδυσης δαπέδων |

 

| | | | 45432110-8 | Εργασίες επίστρωσης δαπέδων |

 

| | | | 45432111-5 | Εργασίες τοποθέτησης εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδων |

 

| | | | 45432112-2 | Τοποθέτηση οδοστρώματος |

 

| | | | 45432113-9 | Επίστρωση παρκέτων |

 

| | | | 45432114-6 | Τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων |

 

| | | | 45432120-1 | Κατασκευή ψευδοδαπέδων |

 

| | | | 45432121-8 | Δάπεδα για εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής |

 

| | | | 45432130-4 | Εργασίες κάλυψης δαπέδου |

 

| | | | 45432200-6 | Εργασίες επένδυσης και ταπετσαρίας τοίχων |

 

| | | | 45432210-9 | Εργασίες επικάλυψης τοίχων |

 

| | | | 45432220-2 | Εργασίες τοποθέτησης ταπετσαρίας τοίχου |

 

| | 45.44 | Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων | 45440000-3 | Εργασίες χρωματισμών και υαλοτεχνικές εργασίες |

 

| | | | 45441000-0 | Υαλοτεχνικές εργασίες |

 

| | | | 45442000-7 | Εργασίες εφαρμογής προστατευτικών επικαλύψεων |

 

| | | | 45442100-8 | Εργασίες βαφής |

 

| | | | 45442110-1 | Εργασίες βαφής κτιρίων |

 

| | | | 45442120-4 | Εργασίες βαφής και προστατευτικής επικάλυψης τεχνικών κατασκευών |

 

| | | | 45442121-1 | Εργασίες βαφής τεχνικών κατασκευών |

 

| | | | 45442180-2 | Εργασίες νέας βαφής |

 

| | | | 45442190-5 | Εργασίες αφαίρεσης βαφής |

 

| | | | 45442200-9 | Εργασίες εφαρμογής αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων |

 

| | | | 45442210-2 | Εργασίες γαλβανισμού |

 

| | | | 45442300-0 | Εργασίες προστασίας επιφανειών |

 

| | | | 45443000-4 | Εργασίες πρόσοψης |

 

| | 45.45 | Λοιπές εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων | 45212212-5 και DA04-3 | Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο/Κατασκευαστικές εργασίες για κολυμβητήριο |

 

| | | | 45450000-6 | Άλλες εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων |

 

| | | | 45451000-3 | Εργασίες διακόσμησης |

 

| | | | 45451100-4 | Εργασίες τοποθέτησης εξαρτημάτων διακόσμησης |

 

| | | | 45451200-5 | Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων επενδύσεων |

 

| | | | 45451300-6 | Εσωτερικοί κήποι |

 

| | | | 45452000-0 | Εργασίες εξωτερικού καθαρισμού κτιρίων |

 

| | | | 45452100-1 | Καθαρισμός εξωτερικών τοίχων με αμμοβολή |

 

| | | | 45453000-7 | Εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης |

 

| | | | 45453100-8 | Εργασίες αποκατάστασης |

 

| | | | 45454000-4 | Εργασίες αναδόμησης |

 

| | | | 45454100-5 | Εργασίες ανακαίνισης |

 

| 45.5 | | Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή | 45500000-2 | Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή |

 

| | 45.50 | Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με το χειριστή | 45500000-2 | Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή |

 

| | | | 45510000-5 | Ενοικίαση γερανών με χειριστή |

 

| | | | 45520000-8 | Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή |

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.