Νόμος 1249/82 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Απαλλαγές και εξαιρέσεις από την αναπροσαρμογή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δεν υποχρεώνονται σε αναπροσαρμογή:

 

α) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

 

β) Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας.

 

γ) Οι γεωργικοί συνεταιρισμοί και ενώσεις κάθε βαθμού, καθώς και οι κοινοπραξίες του νόμου [Ν] 479/1943 περί αναδιοργανώσεως της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών και τροποποιήσεως διατάξεών τινών της περί Γεωργικών Συνεταιρισμών Οργανώσεως νομοθεσίας, του άρθρου 60 του νόμου [Ν] 921/1979 περί γεωργικών συνεταιρισμών και του νομοθετικού διατάγματος 3874/1958 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων των περί Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος κ.λ.π. κειμένων διατάξεων, καθώς και οι οποιασδήποτε μορφής εταιρείες, στις οποίες μετέχουν μόνο γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις ή εταιρίες των οργανώσεων αυτών ή και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, οι άτυπες κοινοπραξίες μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας και γεωργικών συνεταιρισμών. Επίσης, οι εταιρείες που ανήκουν στις συνεταιριστικές οργανώσεις ή στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας κατά ποσοστό τουλάχιστον 60%.

 

δ) Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί για τα ακίνητα που προορίζονται για διανομή στα μέλη τους.

 

ε) Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται την 08-03-1982 σε εκκαθάριση, εφόσον κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής δεν έχει συμπληρωθεί πενταετία από το χρόνο που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 1326/1983 (ΦΕΚ 19/Α/1983).

 

2. Εξαιρούνται από την αναπροσαρμογή:

 

α) Τα ακίνητα που ανήκουν στην Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως, τα οποία βρίσκονται στις βιομηχανικές περιοχές που προβλέπονται από το νόμο 4458/1965 περί βιομηχανικών περιοχών.

 

β) Τα κτήρια των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ξένο έδαφος, οι χώροι εναπόθεσης στείρων ή λυμάτων σε έδαφος κυριότητας των επιχειρήσεων αυτών καθώς και οι ιδιόκτητοι χώροι, που η επιφάνειά τους μέχρι το χρόνο της αναπροσαρμογής έχει σημαντικά αλλοιωθεί από την εξόρυξη του μεταλλεύματος.

 

γ) Τα κτήρια και το 1/2 της αξίας των γηπέδων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που τους ανήκουν κατά κυριότητα και τα χρησιμοποιούν για τουριστική εκμετάλλευση και στα οποία έχουν κατασκευασθεί έργα που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες αυτών, όπως το κυρίως κτήριο του ξενοδοχείου και λοιποί χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.

 

δ) Τα γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις, που ανήκουν σε ανάδοχους φορείς προγραμμάτων ενεργού πολεοδομίας και βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τις κείμενες διατάξεις σαν Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας, σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις ανάθεσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 27 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.