Νόμος 1396/83 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τεχνικά έργα, που εκτελούνται σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 10000 κατοίκους ή έχουν συμβατικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1000 m3, και εφόσον για την εκτέλεσή τους απαιτείται άδεια από την αρμόδια αρχή, τηρείται ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας.

 

Το ημερολόγιο μέτρων ασφάλειας χορηγείται από την αρμόδια αρχή, φυλάσσεται στον τόπο του έργου και είναι στη διάθεση κάθε ατόμου που έχει έννομο συμφέρον, με ευθύνη του εργολάβου ή του υπεργολάβου ολόκληρου του έργου, ή, όταν δεν υπάρχουν αυτοί, του κυρίου του έργου.

 

2. Υποχρέωση για ενημέρωση του ημερολογίου μέτρων ασφάλειας, έχουν:

 

α) Ο επιβλέπων το έργο για ο,τι αφορά τις υποδείξεις, που έχει υποχρέωση να κάνει σύμφωνα με το νόμο αυτό, καθώς και τις παρατηρήσεις για την εφαρμογή τους.

β) Οι υπόχρεοι για τη διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιμών, που ορίζονται από τη νομοθεσία, για ο,τι αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων ή δοκιμών αυτών.

 

3. Το αρμόδιο για τον έλεγχο όργανο (Επιθεωρητής Εργασίας κ.λ.π.) δύναται να αναγράφει τις υποδείξεις του.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας καθορίζονται ο τρόπος τήρησης, ο τύπος και το περιεχόμενο του ημερολογίου, τα σχετικά με τη θεώρησή του και τη χορήγηση αντιγράφων, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

 

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, μπορεί να επεκτείνεται ή υποχρέωση της τήρησης του ημερολογίου μέτρων ασφάλειας και σε πόλεις με πληθυσμό μικρότερο τον 10000 κατοίκων ή και σε έργα με συμβατικό προϋπολογισμό κατώτερο από αυτόν που αντιστοιχεί σε οικοδομή όγκου 1000 m3 ή σε έργα, που η φύση τους επιβάλλει τήρηση ημερολογίου μέτρων ασφάλειας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.