Νόμος 1416/84 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Έξοδα παράστασης - Εκτελεστότητα πράξεων - Νομικά πρόσωπα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 111 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για τους δήμους που η έδρα τους είναι πρωτεύουσα νομού και για τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες κατοίκους μπορεί ο νομάρχης, με απόφαση του, να ορίζει έξοδα παράστασης, αυξημένα έως είκοσι στα εκατό, εφόσον διαπιστώνεται η κανονική βεβαίωση των εσόδων.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 112 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι αντιδήμαρχοι που μετέχουν στις συνεδριάσεις του και τα μέλη δημαρχιακής επιτροπής εκτός από το δήμαρχο, δικαιούνται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και για τρεις το πολύ συνεδριάσεις το μήνα, ανάλογη με τον πληθυσμό του δήμου.}

 

3. Το άρθρο 113 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 113: Εκτελεστότητα πράξεων.

 

Οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 137 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν μ' οποιοδήποτε τρόπο, καταργούνται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.