Νόμος 1416/84 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου - Έξοδα παράστασης και κίνησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το άρθρο 140 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 140: Αρμοδιότητες και λειτουργίες των οργάνων του συνδέσμου.

 

1. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, που έχει μέχρι έντεκα μέλη, έχει τις αρμοδιότητες του προέδρου της κοινότητας. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις κοινότητες εφαρμόζονται ανάλογα. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες του συμβουλίου που της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο. Δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, και ζ' του άρθρου 82 και για τη διάλυση του συνδέσμου.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, που έχει περισσότερα από έντεκα μέλη, έχει τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου και ο πρόεδρός του τις αρμοδιότητες του δημάρχου και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τους δήμους εφαρμόζονται ανάλογα. Η εκτελεστική επιτροπή έχει τις αρμοδιότητες της δημαρχιακής επιτροπής και όσες αρμοδιότητες της αναθέτει το ίδιο το συμβούλιο. Δεν μεταβιβάζονται στην εκτελεστική επιτροπή οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' του άρθρου 95 και για τη διάλυση του συνδέσμου.

 

3. Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αστικών ή αγροτικών ακινήτων ή η σύσταση δουλείας σε βάρος τους, υπέρ συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων για δημόσια ωφέλεια. Οι διατάξεις που αφορούν την απαλλοτρίωση υπέρ δήμων και κοινοτήτων εφαρμόζονται ανάλογα.

 

4. Οι διατάξεις, που ρυθμίζουν τη λειτουργία του κοινοτικού ή του δημοτικού συμβουλίου και της δημαρχιακής επιτροπής εφαρμόζονται ανάλογα και για τα συλλογικά όργανα των συνδέσμων.

 

5. Αν δεν ορίζονται διαφορετικά, στους συνδέσμους, που τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν έντεκα μέλη, εφαρμόζονται οι σχετικές με τις κοινότητες διατάξεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν τη διεξαγωγή της ταμιακής υπηρεσίας. Στους συνδέσμους, που τα διοικητικά τους συμβούλια έχουν πάνω από έντεκα μέλη, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, εφαρμόζονται οι σχετικές με τους δήμους διατάξεις, εκτός από αυτές που αφορούν τη σύσταση ταμιακής υπηρεσίας.

 

6. Για την απευθείας ανάθεση ή εκτέλεση έργου, εργασίας ή μεταφοράς ή τη διενέργεια προμήθειας από τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας ή από τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει τις αρμοδιότητες δημάρχου, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 197. Για τον πρόεδρο συνδέσμου που έχει αρμοδιότητες δημάρχου εφαρμόζονται τα χρηματικά όρια που ισχύουν για τους λοιπούς δήμους.}

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 141 του νόμου [Ν] 1065/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ο πρόεδρος του συνδέσμου εισπράττει έξοδα παράστασης, που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου, εφόσον ο σύνδεσμος εκτελεί έργα ή παρέχει τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί. Έξοδα παράστασης εισπράττει και ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου, αν οι δήμοι και οι κοινότητες που τον απαρτίζουν έχουν συνολικό πληθυσμό τουλάχιστο δέκα χιλιάδες κατοίκους. Τα έξοδα αυτά ανέρχονται στο μισό των εξόδων του προέδρου του συνδέσμου. Τα έξοδα καθορίζονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του συνδέσμου και την έκταση της δραστηριότητάς του.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.