Νόμος 1416/84 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Αναθεώρηση ή λύση συμβάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συμβάσεις μεταξύ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου ανεξάρτητα από το περιεχόμενο και τον τύπο τους, που έχουν συναφθεί από 21-04-1967 μέχρι και 23-07-1974 μπορεί να αναθεωρηθούν ή να λυθούν, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους των διατάξεων του νόμου [Ν] 207/1975 (ΦΕΚ 240/Α/1975), εφόσον δεν είχε προταθεί η αναθεώρηση ή η λύση τους ή προτείνονται νέα στοιχεία. Οι προθεσμίες του τελευταίου αυτού νόμου αρχίζουν έξι μήνες μετά από τη δημοσίευση του παρόντος.

 

2. Η αληθής έννοια των περί προθεσμιών διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 5 του νόμου [Ν] 207/1975 είναι ότι οι προθεσμίες που δεν αναφέρονται ρητά στο νόμο ως αποκλειστικές λειτουργούν, για κάθε περίπτωση, ως ενδεικτικές.

 

3. Η αληθής έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 2 και 5 του ιδίου νόμου περί των προϋποθέσεων ανάκλησης, αναθεώρησης ή λύσης των πράξεων και συμβάσεων, είναι ότι το στοιχείο του επιβλαβούς των συμφερόντων του δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των δημοσίων επιχειρήσεων ή του καταναλωτικού κοινού ή της εθνικής οικονομίας ανάγεται τόσο στο χρόνο έκδοσης ή σύναψης, όσο και στο χρόνο εκτέλεσης αυτών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.