Νόμος 1492/50 - Άρθρο 106

Άρθρο 106: Προϋποθέσεις χορήγησης της απόλυσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η υφ' όρων απόλυση χορηγείται μόνο, εάν ο κατάδικος κατά το διανυθέν διάστημα της ποινής που επέδειξε καλή διαγωγή, εκπλήρωσε, εφόσον ήταν δυνατόν, τις προς τον παθόντα δικαστικώς βεβαιωθείσες υποχρεώσεις του και αν εκ της έρευνας του παρελθόντος βίου του, και των εν γένει ατομικών και κοινωνικών αυτού περιστάσεων και της επί τη βάση τούτο διάγνωσης του χαρακτήρα του, παρέχει την προσδοκία εντίμου στο μέλλον βίου.

 

2. Στον απολυμένο δύναται να επιβληθούν ορισμένες υποχρεώσεις αφορώσες στον τρόπο του βίου, ιδίως δε στον τόπο της διαμονής του. Οι επιβληθείσες υποχρεώσεις δύνανται πάντοτε με αίτηση του απολυθέντος να ανακληθούν ή τροποποιηθούν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.