Νόμος 1558/85 - Άρθρο 19

Άρθρο 19: Ειδικές υποχρεώσεις των μελών της Κυβέρνηση και των υφυπουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όταν μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο αμέσως στον Πρωθυπουργό. Οι υφυπουργοί οφείλουν να γνωστοποιήσουν το κώλυμά τους και στον υπουργό που προΐσταται του υπουργείου στο οποίο υπηρετούν.

 

2. Μέλος της Κυβέρνησης, που προτίθεται να απουσιάσει από την έδρα του, οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού.

 

3. Για την αποδοχή πρόσκλησης για μετάβαση στο εξωτερικό μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού για οποιοδήποτε λόγο καθώς και για συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής διεθνές συνέδριο ή διεθνή διάσκεψη στο εσωτερικό απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του Πρωθυπουργού.

 

4. Μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός, που καλείται να καταθέσει ως μάρτυρας στην προδικασία ή στην κύρια διαδικασία οποιασδήποτε δίκης για θέματα που αφορούν την ασφάλεια του κράτους ή την εξωτερική πολιτικής της χώρας, οφείλει να ζητήσει προηγουμένως την άδεια του Πρωθυπουργού. Η μη παροχή της άδειας απαλλάσσει το μέλος της Κυβέρνησης ή τον υφυπουργό από την υποχρέωση να καταθέσει ως μάρτυρας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.