Νόμος 1558/85 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Τίτλος και τάξη υπουργείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Υπουργεία ορίζονται ως εξής:

 

α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

β) Οικονομίας και Οικονομικών,

γ) Εξωτερικών,

δ) Εθνικής Άμυνας,

ε) Ανάπτυξης,

στ) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,

ζ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

η) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

θ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ι) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ι)α) Δικαιοσύνης,

ι)β) Πολιτισμού,

ι)γ) Τουρισμού,

ι)δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ι)ε) Δημόσιας Τάξης,

ι)στ) Εμπορικής Ναυτιλίας,

ι)ζ) Μακεδονίας - Θράκης και

ι)η) Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

 

Στο κάθε Υπουργείο ανήκουν οι αρμοδιότητες που είναι ανατεθειμένες σε αυτό από τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του νόμου 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α/2004).

 

2. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μεταβάλλεται η σειρά τάξης και ο τίτλος των υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.