Νόμος 1558/85 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Γενικές γραμματείες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Γενικές Γραμματείες, υπαγόμενες απ' ευθείας στον οικείο Υπουργό, αποτελούν ενιαίο σύνολο υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ενός ή περισσοτέρων συναφών τομέων δραστηριότητας αυτού. Σε κάθε γενική γραμματεία προΐσταται μετακλητός γενικός γραμματείες με βαθμό α' της κατηγορίας των ειδικών θέσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2026/1992 (ΦΕΚ 43/Α/1992).

 

2. Για τον διορισμό και τις αρμοδιότητες των προϊσταμένων των γενικών γραμματειών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.