Νόμος 1739/87 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δικαιώματα χρήσης υδατικών πόρων, που στηρίζονται σε νόμο ή σε έθιμο, διατηρούνται.

 

Τα δικαιώματα αυτά καταργούνται ή περιορίζονται αναλόγως, εφόσον οι πραγματικές ανάγκες του δικαιούχου εξυπηρετούνται από δημόσια έργα σε λειτουργία.

 

Το περίσσευμα νερού μετά την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του δικαιούχου διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

 

2. Επιτρέπεται η διάθεση νερού για την κάλυψη αναγκών που δεν εξυπηρετούνται από δημόσια ή άλλα κοινωφελή έργα σε λειτουργία, ύστερα από άδεια του αρμόδιου φορέα χρήσης. Άδεια δεν απαιτείται για πώληση νερού προς ικανοποίηση επιτόπιων αναγκών ύδρευσης και η δραστηριότητα αυτή υπόκειται μόνο στις υφιστάμενες υγειονομικές, αγορανομικές και άλλες σχετικές διατάξεις.

 

3. Η άσκηση οργανωμένης επιχείρησης μεταφοράς και πώλησης νερού μέσα ή και έξω από τη χώρα ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου, η οποία καθορίζει τους σχετικούς όρους.

 

4. Η μέριμνα για την ύδρευση περιοχών δήμων και κοινοτήτων ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αν αδυνατεί να εκπληρώσει αυτή την υποχρέωση, αυτή αναλαμβάνεται από την αντίστοιχη νομαρχία ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.