Νόμος 1739/87 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται ειδικά από το νόμο αυτόν καταργείται από την έναρξη της ισχύος του.

 

Δεν καταργούνται οι αρμοδιότητες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των συνδέσμων αυτών, των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, εφόσον αφορούν εκτέλεση έργων και διαχείριση συστημάτων ύδρευσης, καθώς και αξιοποίησης και εκμετάλλευσης ιαματικών πηγών, όπως προσδιορίζονται στις ακόλουθες διατάξεις:

 

α) του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο α' και 24 παράγραφος 1 εδάφιο στ' του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 76/1985 (ΦΕΚ 27/Α/1985),

 

β) του νόμου [Ν] 1068/1980 (ΦΕΚ 190/Α/1980),

 

γ) του νόμου 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980),

 

δ) περί συστάσεως και λειτουργίας του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης,

 

ε) του νόμου [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979).

 

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 στοιχείο Α' περίπτωση α' του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1468/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Υδροηλεκτρικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη δύναμη των ρεόντων υδάτων, των ποταμών και λιμνών.}

 

Οι ποσότητες νερού, που η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κρίνει αναγκαίες για την εκπλήρωση των σκοπών της, προτείνονται από την ίδια για ένταξη στα προγράμματα ανάπτυξης των υδατικών πόρων της χώρας.

 

3. Όπου, για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού ή για τη θέσπιση των ειδικότερων ρυθμίσεων, είναι αναγκαία η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων για την εξειδίκευση ορισμένων θεμάτων, η κατάργηση των κειμένων διατάξεων, επέρχεται από την έναρξη ισχύος των κανονιστικών αυτών πράξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.