Νόμος 1739/87 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Οι παράγραφοι 3 και 8 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 1733/1987 (ΦΕΚ 171/Α/1987), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{3. Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΒΙ και ο γενικός διευθυντής του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τετραετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή του ΟΒΙ. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του γενικού διευθυντή του ΟΒΙ μπορεί να ανανεώνεται.

 

8. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ ή εάν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ασκεί και χρέη γενικού διευθυντή, ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής και, κατά περίπτωση, οι διευθυντές του ΟΒΙ και μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία ασκούν και ειδικά καθήκοντα.

 

β. Αντικαθίσταται επίσης η πρώτη περίοδος της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου ως εξής:

 

{Ο γενικός διευθυντής του ΟΒΙ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.