Νόμος 1892/90 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Επιμήκυνση χρόνου επιδότησης ανέργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται κατά έναν ακόμη μήνα σε όλες τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1874/1990.

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1874/1990, προστίθενται δύο περιπτώσεις.

 

3. Η διάρκεια της καταβολής του επιδόματος ανεργίας επιμηκύνεται επίσης σε δώδεκα (12) μήνες:

 

α) Για τους άνω των 49 ετών ανέργους της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1545/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1874/1990 και

β) για όσους έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 4050 ημέρες εργασίας και εμπίπτουν σ' οποιαδήποτε περίπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1545/1985, όπως αυτές τροποποιούνται με το παρόν άρθρο.

 

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 01-09-1990.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.