Νόμος 1900/90

Ν1900/1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (νόμος 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1900/1990: Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (προεδρικό διάταγμα 323/1989), δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (νόμος [Ν] 1622/1986), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 125/Α/1990), 17-09-1990.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Ρύθμιση δικονομικών θεμάτων δημοτικών και κοινοτικών εκλογών

Άρθρο 2: Αριθμός υποψηφίων συνδυασμών και σταυρών προτιμήσεως

Άρθρο 4: Τέλη σταθμεύσεως

Άρθρο 5: Τέλος διαφημίσεως

Άρθρο 6: Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων

Άρθρο 7: Κατάλληλη κατοικία, όριο μισθώματος

Άρθρο 8: Προσόντα διορισμού μερικών κλάδων τεχνικού - γεωπονικού προσωπικού σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 9: Μεταδημότευση υποψηφίων στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές

Άρθρο 11: Σύσταση θέσης αντιδημάρχου σε μικρούς δήμους

Άρθρο 12: Δικαστικοί αντιπρόσωποι

Άρθρο 14: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα 17-09-1990

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.