Νόμος 2168/93 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Διοικητικές κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου, ανεξάρτητα από την ποινική δίωξή τους, δύναται να επιβάλλεται προσωρινή αφαίρεση τουλάχιστον 15 ημερών μέχρι 3 μηνών των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο αδειών, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, με απόφαση της υπηρεσίας που τις χορήγησε. Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται και σε όσους παραβαίνουν τους όρους που διαλαμβάνονται στις εν λόγω άδειες.

 

2. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου υπουργού εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο.

 

3. Σε περίπτωση αφαίρεσης της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, η σχετική απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια δασική αρχή, η οποία υποχρεούται ν' αφαιρέσει την άδεια θήρας του παραβάτη για όσο χρόνο προβλέπει η απόφαση αφαίρεσης της άδειας κατοχής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.