Νόμος 2214/94 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Σύσταση Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα του Υπουργείου Οικονομικών με την ονομασία Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων, με σκοπό την υποβοήθηση του φορολογικού ελέγχου. Η στελέχωση της Τράπεζας Φορολογικών Δεδομένων γίνεται από ειδικούς στο αντικείμενό της υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Η Τράπεζα έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση κάθε χρήσιμης πληροφορίας, η οποία σχετίζεται με τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογουμένων, τις φορολογητέες πράξεις τη φοροδιαφυγή και την πάταξη αυτής, τις κάθε είδους παραβάσεις στις οποίες υπέπεσαν οι φορολογούμενοι, και γενικότερα με ο,τι άλλο μπορεί να υποβοηθήσει το φορολογικό έλεγχο.

 

Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται και ταξινομούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία.

 

2. Πριν από την έναρξη κάθε φορολογικού ελέγχου το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο έχει υποχρέωση να πληροφορείται από την Τράπεζα για όλα τα κατά περίπτωση υπάρχοντα σε αυτόν στοιχεία.

 

Ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

3. Προς διευκόλυνση του έργου της συγκέντρωσης των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών εκ μέρους της Τράπεζας έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3323/1955.

 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, όλα τα ζητήματα που αφορούν στη στελέχωση, οργάνωση, προμήθεια του μηχανογραφικού εξοπλισμού και λειτουργία της Τράπεζας, καθώς και ο,τι άλλο είναι αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.