Νόμος 2224/94 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - άδεια σπουδών Εργαζόμενοι μαθητές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 21-04-1994 με αριθμό καταθέσεως στο Υπουργείο Εργασίας 24/23-03-1994 που έχουν ως εξής:

 

{Άρθρο 4: Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών

 

Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α' του άρθρου 3 του βασιλικού διατάγματος [Π] 16/1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 7 της από 10-03-1989 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορίζονται ως εξής: α) με τη συμπλήρωση 15 ετών, 78 ημερομίσθια και β) με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας, 91 ημερομίσθια.

 

Άρθρο 5: Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις

 

Αυξάνεται σε 20 ημέρες η άδεια της παραγράφου 1 άρθρο 2 του νόμου [Ν] 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 

Άρθρο 6: Αμοιβή εργαζομένων μαθητών

 

Εργαζόμενοι, που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγμένα στη δευτεροβάθμια γενική ή τεχνική ή επαγγελματική εκπαίδευση σε δημόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από έξι (6) ώρες την ημέρα.}

 

2. Η άδεια της συμμετοχής στις εξετάσεις είναι αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.