Νόμος 2224/94 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α. Στο εδάφιο α' της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθεται φράση ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης προθεσμίας 15 ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Τουρισμού προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας για ορισμό Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ως Προέδρου της Επιτροπής, ο Υπουργός Τουρισμού, με απόφασή του, ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ανώτατο δικαστή των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων εν ενεργεία ή μη. Για το διορισμό εν ενεργεία δικαστή απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του οικείου κλάδου.}

 

β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) προστίθεται εδάφιο η ως ακολούθως:

 

{η. Η συγκρότηση της Επιτροπής πρέπει να γίνει μέσα στην προθεσμία για την υποβολή των προσφορών.}

 

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 41 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) συμπληρώνεται με την αναφορά του διαγράμματος του τουριστικού λιμένα Φλοίσβου Αττικής, το οποίο εφεξής προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου 2160/1993.

 

δ. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α.1993) προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:

 

{Σε περίπτωση κατά την οποία στη χερσαία ζώνη χωροθετημένου τουριστικού λιμένα προτείνεται η εγκατάσταση επιχείρησης καζίνο, κατά ης διατάξεις του νόμου 2206/1994 (ΦΕΚ 62/Α/1994) η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα, συμπεριλαμβανομένης και της χερσαίας ζώνης διενεργείται από την Επιτροπή των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 και τη Γραμματεία της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του νόμου 2206/1994, μετά από προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 30 του νόμου 2160/1993.

 

Η παραχώρηση διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία, που προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 7, 12, 13, 14, 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του νόμου 2206/1994, σε συνδυασμό με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 2160/1993.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.