Νόμος 2234/94 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή, για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις του νόμου 1892/1990 που θα υποβληθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

2. Αιτήσεις επενδύσεων, που υποβλήθηκαν για υπαγωγή τους στο νόμο 1892/1990 μέχρι 31-05-1994, διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπως ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Κατ' εξαίρεση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των διαδικασιών εξέτασης και υπαγωγής των αιτήσεων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 6)α του άρθρου 6, παρατείνεται για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 30-11-1994. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι κείμενες διατάξεις που ισχύουν και που αφορούν την παροχή επενδυτικών κινήτρων. Στην παραπάνω κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς των άρθρων, των παραγράφων και των εδαφίων, η σύμπτυξη και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των διατάξεων που ισχύουν, καθώς και η απάλειψη των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.