Νόμος 2307/95 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποζημίωση του άρθρου 123 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 προκειμένου περί των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού δύναται να καθορίζεται σε μηνιαία βάση με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

 

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης αυτής, ο τρόπος καταβολής της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου.

 

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικείων δήμων και κοινοτήτων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.