Νόμος 2308/95 - Άρθρο 2a

Άρθρο 2Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Σε περίπτωση που η υπό κτηματογράφηση περιοχή ή τμήμα της βρέχεται από θάλασσα και δεν έχει ήδη γίνει ο καθορισμός του αιγιαλού και της παραλίας, η εταιρεία ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ανώνυμη Εταιρία πριν από την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης αποστέλλει στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου κτηματογραφικό υψομετρικό διάγραμμα κλίμακας τουλάχιστον 1:1.000, που απεικονίζει χερσαία παράκτια ή παρόχθια ζώνη πλάτους 300 m.

 

Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που στην υπό κτηματογράφηση περιοχή υπάρχει μεγάλη λίμνη ή πλεύσιμος ποταμός, των οποίων οι όχθες, οι παλαιές όχθες και οι παρόχθιες ζώνες δεν έχουν ήδη καθορισθεί.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006).

 

2. Το διάγραμμα αυτό μέσα σε 1 μήνα από την παραλαβή του ελέγχεται και θεωρείται από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και στη συνέχεια τίθεται υπόψη της Επιτροπής του άρθρου 3 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της για τον καθορισμό του αιγιαλού, της παραλίας και του παλαιού αιγιαλού ή της όχθης, της παρόχθιας ζώνης και της παλαιάς όχθης.

 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως αν ο παλαιός αιγιαλός εισχωρεί σε μεγάλο πλάτος προς την ξηρά και αποβαίνει δαπανηρή η απεικόνισή του με την κλίμακα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αποτύπωσή του σε διάγραμμα με κλίμακα τουλάχιστον 1:5.000. Για το διάγραμμα όμως του αιγιαλού και της παραλίας έχει εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή η κλίμακα της παραγράφου 1.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών ορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης του κτηματoγραφικoύ υψομετρικού διαγράμματος, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3, καθώς και η δαπάνη σύνταξης και έκδοσης των διαγραμμάτων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.