Νόμος 2308/95 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Δεύτερη ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 8, τα στοιχεία της κτηματογράφησης αναρτώνται για δεύτερη φορά. Για τη δεύτερη ανάρτηση και τη σχετική με αυτήν ανακοίνωση του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, ισχύουν αναλόγως όσα ορίζονται στο άρθρο 4 σε συνδυασμό με τις παραγράφους 3 και 6 του άρθρου 6. Στην ανακοίνωση αυτή γίνεται μνεία του δικαιώματος υποβολής ένστασης από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της κατά το άρθρο 10 Επιτροπής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόμου 3127/2003 (ΦΕΚ 67/Α/2003).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 καταργήθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 1 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006)

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.