Νόμος 2336/95 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 6 του νόμου 2224/1994 προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως ακολούθως:

 

{4. α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α/1982). Όπου οι διατάξεις αυτές αναφέρονται σε εργατικά κέντρα καταλαμβάνουν και τα νομαρχιακά τμήματα που υπάγονται στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

β. Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1264/1982 ισχύει τόσον επί των υπαλλήλων των φορέων του δημοσίου τομέα όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982, όσον και επί των μισθωτών των απασχολούμενων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

 

Κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση καταργείται.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.