Νόμος 2414/96 - Άρθρο 17

Άρθρο 17


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση (κ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕΚ 269/Α/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, προστίθενται τα εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ, καθορίζονται:

 

i) οι ως άνω περιοχές.

ii) τα παρεχόμενα στις επενδύσεις αυτές κίνητρα όσον αφορά την επιχορήγηση και επιδότηση επιτοκίου και

iii) κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής για τις εν λόγω επενδύσεις και τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τα μεταφορικά αυτά μέσα.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 των κωδικοποιημένων με το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 456/1995 (ΦΕΚ 269/Α/1995) διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων σε ενιαίο κείμενο, αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής:

 

{Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή για τις αιτήσεις υπαγωγής που υποβάλλονται από την 01-11-1994 και μετά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.