Νόμος 2469/97 - Άρθρο 20

Άρθρο 20


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου οικονομικών, του κλάδου Προσωπικού Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1988 (ΦΕΚ 128/Α/1988), που προκηρύχθηκαν για πλήρωση πριν από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 218/1996 (ΦΕΚ 168/Α/1996), πληρούνται στις κατηγορίες και ειδικότητες για τις οποίες προκηρύχθηκαν και θεωρούνται ως μη μεταφερθείσες στον κλάδο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τελωνειακών Πλοίων Δίωξης του Σώματος Δίωξης οικονομικού Εγκλήματος, μέχρι την πρόσληψη και το διορισμό του προσωπικού σ' αυτές.

 

Το προσωπικό που διορίζεται στις παραπάνω θέσεις κατατάσσεται, σύμφωνα με το οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 218/1996, με βάση τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα που κατείχαν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του διατάγματος αυτού.

 

2. Με αποφάσεις του Υπουργού οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να κατανέμονται ή ανακατανέμονται μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου οικονομικών. Οι οργανικές θέσεις του τακτικού και με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού αυτού, καθώς και να ορίζεται ή ανακαθορίζεται η οργανική σύνθεση προσωπικού κάθε υπηρεσίας του, από τους προβλεπόμενους στο Υπουργείο οικονομικών κλάδους προσωπικού, χωρίς υπέρβαση του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων προσωπικού κάθε κλάδου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.