Νόμος 2516/97 - Άρθρο 28

Άρθρο 28


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαιτήσεις ύψους 550.000.000 δραχμών των πιστωτριών Τραπεζών της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓIΑ ΒΟΛΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία που έχουν δημιουργηθεί από ισόποση χρηματοδότηση της εταιρίας αυτής, για τη μερική ικανοποίηση δεδουλευμένων εργατικών απαιτήσεων, προσαυξημένες κατά το ποσό των απλών συμβατικών τόκων χωρίς άλλη προσαύξηση ή επιβάρυνση, κατατάσσονται μετά από τα έξοδα εκκαθάρισης προνομιακά, προ παντός άλλου δανειστή, ακόμα και προ των απαιτήσεων των δανειστών του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 1545/1985 και ικανοποιούνται από το τίμημα της πώλησης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2720/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α/1997).

 

2. Χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει από τις ως άνω τράπεζες προς την εταιρία για τον ίδιο σκοπό από την 01-05-1996 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και νόμιμες και υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 8 του νόμου 2399/1996 (ΦΕΚ 90/Α/1996).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.