Νόμος 2519/97 - Άρθρο 57

Άρθρο 57


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διάταξη της παραγράφου 22 του άρθρου 22 του νόμου 2166/1993 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων - διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 137/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο από οφειλές φόρων πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, τόκων τους, προσαυξήσεων, προστίμων και λοιπών επιβαρύνσεων των κάτωθι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου:

 

(α) Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθήνας ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,

(β) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ,

(γ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ,

(δ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΚΑΤ.

(ε) Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας ΠΑΤΗΣΙΩΝ,

(στ) Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ,

 

που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία τους ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και τα οποία με τη δημοσιοποίησή τους ανέλαβαν την καταβολή τους, διαγράφονται αναδρομικά από την ημερομηνία υπαγωγής τους στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2592/1953.

 

Η διαγραφή διενεργείται οίκοθεν με πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.}

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1397/1983 εξακολουθούν να ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.