Νόμος 2539/97 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Λαϊκή συνέλευση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος με προκήρυξή του, που τοιχοκολλείται πριν από οκτώ τουλάχιστον ημέρες, καλεί τους κατοίκους του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος έως την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο σε κατάλληλο χώρο και ώρα, σε συνέλευση. Σε αυτήν καλείται υποχρεωτικά ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος κοινότητος και τα μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Στη συνέλευση συζητούνται όλα τα θέματα που αφορούν το δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα και εκδίδονται ψηφίσματα με την πλειοψηφία των παρόντων. Εκτός από την τακτική συνέλευση ο πρόεδρος του συμβουλίου ή ο πάρεδρος έχει δικαίωμα να καλέσει δύο ακόμα έκτακτες συνελεύσεις. Η σύγκληση γίνεται με τον ίδια τρόπο που καλείται η τακτική συνέλευση.

 

Ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ή ο πάρεδρος μεταφέρει εγγράφως τα ψηφίσματα της συνέλευσης στο δήμαρχο, στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου ή στον πρόεδρο της κοινότητας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.