Νόμος 2789/00 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Θέματα φορολογίας εισοδήματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα καθαρά εισοδήματα των επιχειρήσεων πώλησης ή παραγωγής που τηρούν βιβλία και στοιχεία δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, που προκύπτουν από το λογιστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων τους, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι ανώτερα από τα καθαρά κέρδη που προσδιορίζονται εξωλογιστικά προσαυξημένα κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και στις επιχειρήσεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 33 του νόμου 2238/1994, όπως ισχύει, για τον προσδιορισμό των φορολογούμενων κερδών του κλάδου πώλησης ή παραγωγής αυτών,

 

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα που έχουν αποκτηθεί από την 01-10-1999 και μέχρι την 31-12-2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000).

 

4. Η προθεσμία υποβολής συμπληρωματικών δηλώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 2238/1994 από τους υπόχρεους που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2753/1999 παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμη μήνες και λήγει στις 17-06-2000.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.