Νόμος 2790/00 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Διάθεση εκτάσεων - παραχώρηση οικοπέδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πλαίσιο του προγράμματος παραχώρησης οικοπέδων στους ομογενείς διατίθενται εκτάσεις του Δημοσίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, με απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου [Ν] 400/1976.

 

2. Η παραχώρηση των οικοπεδικών εκτάσεων ύστερα από τη ρυμοτόμησή τους κατά το άρθρο 6 του παρόντος και την εφαρμογή του σχεδίου πραγματοποιείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας καθορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια για την παραχώρηση στους ομογενείς από την τέως ΕΣΣΔ οικοπεδικών εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο ή άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται οι περιοχές στις κατά το άρθρο 4 του παρόντος Ζώνες, στις οποίες παραχωρούνται οικοπεδικές εκτάσεις του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους ομογενείς, καθώς οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση των εκτάσεων αυτών.

 

4. Σε περίπτωση ρυμοτομικού σχεδίου αγροτικού οικισμού του άρθρου 38 του νόμου 1337/1983 οι ομογενείς υπάγονται στους δικαιούχους της παραγράφου 1)α του άρθρου 1 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 239/Δ/1985).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.