Νόμος 2837/00

Ν2837/2000: Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2837/2000: Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού, Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 178/Α/2000), 03-08-2000.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου [Ν] 703/1977

Άρθρο 3: Θέματα ιδιωτικής επιχείρισης ασφάλισης

Άρθρο 5: Θέματα Πόρων, Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Άρθρο 7: Μισθώσεις λατομείων αδρανών υλικών και λοιπές ρυθμίσεις λατομείων

Άρθρο 9: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2636/1998

Άρθρο 10

Άρθρο 11: Ρύθμιση θεμάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης

Άρθρο 12: Ρυθμίσεις θεμάτων Φυσικών Πόρων και Ενέργειας

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Εισοδηματική ενίσχυση εργαζομένων που αμείβονται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 01-08-2000

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.