Νόμος 2889/01

Ν2889/2001: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 2889/2001: Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 37/Α/2001), 02-03-2001.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο 1: Περιφερειακά Συστήματα Υγείας - Ίδρυση

Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης

Άρθρο 3: Οργάνωση - Στελέχωση

Άρθρο 4: Πόροι

Άρθρο 5: Ίδρυση νοσοκομείων - Διοίκηση

Άρθρο 6: Οργάνωση νοσοκομείων

Άρθρο 7: Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας

Άρθρο 8: Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Άρθρο 9: Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων

Άρθρο 9Α

Άρθρο 9Β

Άρθρο 9Γ

Άρθρο 9Δ

Άρθρο 11: Ιατροί Εθνικού Συστήματος Υγείας

Άρθρο 12: Πειθαρχικές διατάξεις

Άρθρο 13

Άρθρο 14: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 15: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 17

Άρθρο 19

Άρθρο 21: Έναρξη Ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 02-03-2001

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.