Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24a

Άρθρο 24Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

2. Τα όργανα διοίκησης:

 

α) εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων και

 

β) μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.

 

3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού, καθώς και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.