Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24e

Άρθρο 24Ε: Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. είναι οι Ετήσιες Εισφορές Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπέρ Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

 

α) Τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. ετησίως ποσό ίσο με 4.000 ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ.

 

β) Τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. ποσό ίσο με το 2% αυτών των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.

 

2. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους:

 

α) ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,

β) τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις,

γ) έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή οικονομικών μέτρων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης,

δ) ενωσιακοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

ε) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές,

στ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,

ζ) οι εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

 

Οι πόροι του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.