Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24h

Άρθρο 24Η: Ειδικές οικονομικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 01-01 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

 

2. Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του νόμου 4308/2014.

 

3. Η ταμειακή διαχείριση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. γίνεται μέσω τήρησης έντοκων τραπεζικών λογαριασμών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.