Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24i

Άρθρο 24Ι: Οργανωτική Διάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης συνιστώνται 4 Διευθύνσεις:

 

α) Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής,

β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης,

γ) Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας,

δ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

 

2. Συνιστώνται στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.