Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ith

Άρθρο 24ΙΘ: Οργανικές θέσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Οργανισμού, το οποίο θα απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:

 

Είκοσι (20) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Δέκα (10) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος

Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών

Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Εννέα (9) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού

Δύο (2) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Λογιστικού

Μία (1) θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

 

Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, 2 θέσεις Νομικών Συμβούλων και 1 θέση Δικηγόρου.

 

2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιλέγονται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παραγράφου 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατανέμονται οι θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.