Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24iz

Άρθρο 24ΙΖ: Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:

 

α) την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις κάθε φορά αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

β) τη σύνταξη και την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

γ) την πρόσκληση των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις,

 

δ) την τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,

 

ε) την επιμέλεια σύνταξης των πρακτικών, καθώς και τη μέριμνα για την υπογραφή και τη δημοσίευσή τους,

 

στ) την έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή αποσπασμάτων τους,

 

ζ) τη διαβίβαση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες,

 

η) την τήρηση των βιβλίων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

θ) την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων,

 

ι) την τήρηση του αρχείου των εισηγήσεων, των πρακτικών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)α) τη διοικητική υποστήριξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης,

 

ι)β) τη μέριμνα για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.