Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24k

Άρθρο 24Κ: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που ανήκουν στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητες Διοικητικού-Οικονομικού. Στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας και ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής.

 

2. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Προϊστάμενων των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισμού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.