Νόμος 2939/01 - Άρθρο 24ka

Άρθρο 24ΚΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Οικονομικός Κανονισμός ρυθμίζει τα σχετικά με την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αντιμετώπιση τυχών έκτακτων δαπανών, τον τρόπο και το περιεχόμενο της εισήγησης για την εκτέλεση δαπανών εκ μέρους του, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης και πληρωμής των δαπανών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4496/2017 (ΦΕΚ 170/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.